Algemeen Overleg Belastingdienst van 21 mei 2015

Met dank overgenomen van H. (Helma) Neppérus i, gepubliceerd op woensdag 27 mei 2015, 3:17.

De Belastingdienst is een grote overheidsdienst met een lange geschiedenis. Zelf heb ik er 25 jaar met veel plezier voor gewerkt.

Vorige week werd bekend dat de Belastingdienst een grote reorganisatie te wachten staat. Staatssecretaris Wiebes wil investeren in een overkoepelend softwaresysteem dat de verschillende databases beter kan combineren. Mede hierdoor verliezen 5000 medewerkers hun huidige baan maar krijgen zij binnen de Belastingdienst of elders binnen de rijksoverheid een andere baan aangeboden. Tijdens het algemeen overleg heb ik mijn zorgen geuit over de volgende onderwerpen:

  • Het is pijnlijk dat medewerkers ontwikkelingen moeten vernemen via media en interne kanalen. Hoe kan hier in het vervolg beter mee worden omgegaan?
  • Wat gaan deze 5000 medewerkers nu doen? Veel medewerkers van de Belastingdienst werken er al jaren en zijn vanaf de Mulo of Mavo direct voor de Belastingdienst gaan werken. Hier moet zorgvuldig mee worden omgegaan.
  • Hoe verlopen de gesprekken met de vakbonden?
  • Hoe gaan we slimmer werken en hoe gaat het verder met ICT?

Los van mijn geuite zorgen is de modernisering van de Belastingdienst een ambitie die de VVD ondersteunt en noodzakelijk acht voor de toekomst. De Algemene Rekenkamer onderschrijft dit in zijn verantwoordingsonderzoek over 2014. Onderzoek wijst volgens de Algemene Rekenkamer uit dat de Belastingdienst “veranderingen in fiscale regels ternauwernood aankan door verouderde ICT” en “De Belastingdienst werkt met zo’n twaalfhonderd verschillende applicaties, waaronder veelgebruikte van 37 jaar oud.”

Verder stond tijdens het algemeen overleg de fraude met toeslagen centraal. De VVD heeft waardering voor de proactieve aanpak van de Staatssecretaris om fraude met toeslagen aan te pakken. Er is geïnventariseerd hoeveel toeslagen in welk land openstaan. In totaal staat er voor 168,2 miljoen euro open in vooral Polen, België en Duitsland. De Staatssecretaris heeft vijf nieuwe maatregelen aangekondigd zoals het aanschrijven van mensen met een toeslagschuld, denk daarbij aan fraudegevallen maar ook aan goedwillende mensen, en het inschakelen van incassobureaus in het buitenland om dit geld terug te vorderen. Er moet alles op alles worden gezet om dit geld terug te vorderen want het gaat om belastinggeld. De fraude toont maar weer aan dat het toeslagencircus wat betreft de VVD moet worden afgeschaft.

Als laatst heb ik wederom aandacht gevraagd voor de ongewenste bijwerkingen van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). FACTA is een Amerikaanse wet die financiële instellingen (FI’s) wereldwijd verplicht jaarlijks te rapporteren aan de Amerikaanse belastingdienst, de Internal Revenue Service (IRS), over rekeningen die worden gehouden door Amerikaanse belastingplichtigen buiten de Verenigde Staten. De ongewenste bijwerkingen raken Nederlandse burgers die door hun plaats van geboorte in de Verenigde Staten, zowel een Nederlands als Amerikaans paspoort hebben, maar primair als Nederlands staatsburger leven en belasting betalen en hun Amerikaanse paspoort slechts passief hebben. Zij krijgen te maken met situaties waarin banken in Nederland hun dienstverlening weigeren of beëindigen met Nederlanders die tevens een Amerikaans paspoort bezitten. Ook zijn er gevallen bekend waarin er sprake is van een dubbele heffing. Graag zou ik dit verder uitgezocht willen zien aangezien deze situatie voor betrokkenen vervelende situaties oplevert.