JOIN(2014)30 EU - Verordening
Beperkende maatregelen in verband met de acties van Rusland die de toestand in Oekraïne destabiliseren

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Gezamenlijk voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende beperkende maatregelen in verband met de acties van Rusland die de toestand in Oekraïne destabiliseren

officiële Engelstalige titel

Joint Proposal for a Council Regulation concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i JOIN(2014)30 NLEN
Extra COM-nummers JOIN(2014)30
Procedurenummer i 2014/0233(NLE)
Celex-nummer i 52014JC0030

2.

Key dates

Document 25-07-2014
Online publicatie 25-07-2014

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.