Tevreden met plannen voor duurzame melkveesector

Met dank overgenomen van Sj.W. (Sjoera) Dikkers i, gepubliceerd op maandag 30 maart 2015, 12:32.

Foto Flickr / Frans de Wit

Meer industrialisering, meer milieuvervuiling en meer dieren die nooit buiten komen. Een melkveesector die de varkens en de kippen achterna ging. Dat was het schrikbeeld toen Europa besloot de melkquota af te schaffen, waardoor melkveebedrijven ongebreideld konden groeien. De staatssecretaris stelt nu op verzoek van de PvdA duidelijke eisen aan deze groei: een bedrijf moet voldoende grond hebben om de dieren naar buiten te laten en er de koeienmest op kwijt te kunnen.

De PvdA is tevreden met de voorwaarden die de staatssecretaris stelt aan de groei van de melkveesector. De belangrijkste: hoe meer koeien een boer wil houden, hoe meer grond hij nodig heeft. Daardoor blijft de melkveehouderij ‘grondgebonden’, en voorkomen we een verdere industrialisering. Vanaf 2016 moeten bedrijven die uitbreiden elk jaar aantonen dat ze nog voldoende grond hebben om een deel van de voor natuur en milieu schadelijke fosfaatstoffen uit de extra mest kwijt te kunnen.

Koeien horen in de wei en de staatsecretaris geeft aan dit te gaan stimuleren. Daartoe worden afspraken gemaakt met de sector, zodat weidegang even normaal blijft als het nu is. Mocht dat niet lukken middels vrijwillige afspraken, dan wil de PvdA dit middels wetgeving afdwingen.

Een duurzame landbouw, die in evenwicht is met de buurt en de natuur. Dat is het ideaal van de PvdA. De melkveesector moet verantwoord en duurzaam kunnen groeien. Met koeien die de wei in kunnen, en mest dat over het land kan worden uitgereden. Land dat vervolgens weer door dezelfde koeien begraasd kan worden. Dat is de duurzame melkveesector van de toekomst.