Veel hogere boetes voor voedselfraude

Met dank overgenomen van Sj.W. (Sjoera) Dikkers i, gepubliceerd op woensdag 22 april 2015, 16:32.

Foto Wikipedia / Richard W.M. Jones

Dankzij de PvdA komen er hogere boetes voor het gerommel met voedsel. Frauderende bedrijven zijn vaak grote jongens die moedwillig frauderen met voedsel om zo een beetje extra winst te maken. Daardoor komt de voedselveiligheid in gevaar en weten mensen niet meer wat ze eten. Deze bedrijven kun je alleen afschrikken met een boete die ook echt pijn doet. Daarom ben ik blij dat een meerderheid in de Kamer mijn voorstel steunde om de boetes te vertienvoudigen.

Met salmonella besmette zalm en als rundvlees verkocht paardenvlees zijn slechts twee voorbeelden van gerommel die de meeste mensen wel kennen uit de media. Hiegiene maatregelen zijn er om de consumenten te beschermen. Als bedrijven daarmee marchanderen moeten ze hard worden aangepakt. Wat ook hard moet worden aangepakt is het gerommel met de etiketten. Als producenten iets op het etiket schrijven, moet dát ook echt in de verpakking zitten. En je moet ervan op aan kunnen dat wat er in de supermarkt ligt, ook echt is wat er op staat. Helaas lieten bedrijven zich niet tegenhouden door de oorspronkelijke boete van €4500.

Het kabinet stelde daarom een nieuwe maximumboete van 81.000 euro voor. Veel meer, maar nog steeds veel minder dan de 8 ton boete die onlangs werd uitgedeeld voor het overtreden van het spamverbod. Ik vreesde dat deze verhoging van de boetes een deel van de knoeiende bedrijven nog steeds onvoldoende zou afschrikken. Daarom diende ik een amendement in om de boetes nog eens te vertienvoudigen.

De Voedsel- en Warenautoriteit kan bedrijven die de zogeheten Warenwet ernstig overtreden na deze wetswijziging een boete van maximaal 810.000 euro opleggen. Dat moet bedrijven die uit zichzelf blijkbaar niet inzien dat gesjoemel met voedsel een slecht idee is op andere ideeën brengen. Ik zal er in de Tweede Kamer in ieder geval alles aan doen om ze aan hun verantwoordelijkheid te herinneren. Alleen zo kunnen we nieuwe voedselschandalen voorkomen.