Veiligheid leidend bij gaswinning

Met dank overgenomen van J.C. (Jan) Vos i, gepubliceerd op woensdag 15 april 2015, 14:02.

De uitspraak van de Raad van State (RvS) over de gaswinning in Groningen betekent goed nieuws voor de inwoners van Groningen. De uitspraak sluit aan bij het standpunt van de PvdA dat de veiligheid leidend moet zijn bij besluiten over gaswinning. De minister heeft aangegeven het advies van de RvS per direct over te nemen. Een goede zaak. De putten in Loppersum moeten verder dicht. Dankzij de inzet van de PvdA was de gaswinning in Loppersum al met 80% teruggedraaid. Maar wat de PvdA betreft gaan we verder, en gaat de gaswinning in heel Groningen terug naar het minimale niveau dat noodzakelijk is voor de leveringszekerheid.

Ook pleit ik voor een rechtvaardiger bewijslast rond schade. Daarom wil ik deze bewijslast omkeren. Dus niet langer de bewoners van Groningen laten bewijzen dat hun schade door de gaswinning is gekomen, maar andersom. De bewijslast moet bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) komen te liggen. Zij moeten aantonen dat de schade niet door de gaswinning komt. Dat versterkt de positie van bewoners en gedupeerden.

Ook wil ik dat provincie en gemeenten een adviespositie krijgen bij plannen rond gaswinning. Die plannen zijn van belang omdat daarin onder andere het tempo wordt geregeld waarin het gas gewonnen wordt. Dit is ook in lijn met het advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Zij adviseerden onlangs om de provincie en gemeenten een grotere rol te geven bij de besluitvorming over de gaswinning. Morgen, tijdens het debat over de Mijnbouwwet, ga ik hierover met de minister in debat.