Economische samenwerking goed voor banen en welvaart

Met dank overgenomen van J.C. (Jan) Vos i, gepubliceerd op woensdag 12 oktober 2016, 11:21.

Economische samenwerking zorgt voor banen en welvaart. Dat is voor de PvdA belangrijk: met werk krijgen mensen een kans en met welvaart kunnen mensen met weinig kansen geholpen worden. Vandaag hebben we daarom ingestemd met de voorlopige inwerkingtreding van CETA, het handelsverdrag met Canada. Canada is een democratisch land, waarmee we al heel lang samenwerken. En samen kunnen we beter optreden tegen misstanden in China, Rusland of andere ondemocratische landen. Daarbij vindt de PvdA dat handel er niet alleen is voor bedrijven, maar vooral voor mensen.

De PvdA heeft altijd scherp ingezet op het belang van een rechtvaardig verdrag, waarbij onze sociale normen, milieustandaarden en bijvoorbeeld voedselveiligheid niet in het geding mogen komen. CETA is daarom op veel punten aangepast. Zo is er nu een publiek hof in plaats van een privaat hof voor arbitrage. En hebben we vastgelegd dat onze sociale normen niet mogen worden verlaagd. We hebben ook afgesproken dat er geen enkele concessie wordt gedaan aan voedselveiligheid. En we gaan niet mee met het verlagen van onze milieustandaarden.

Onverminderd blijft de PvdA zich inzetten voor een Multilateraal Hof waar zowel vakbonden als ngo’s misstanden kunnen melden en bedrijven voor een rechter moeten kunnen dagen als dat nodig is. De belangen van sociale partners moeten minstens zo goed beschermd zijn als die van private bedrijven. Want handel is er niet alleen voor bedrijven, maar vooral voor mensen.