Zekerheid van goede zorg

Met dank overgenomen van O.E.Th. (Otwin) van Dijk i, gepubliceerd op donderdag 3 september 2015, 11:32.

Ruim 700.000 handtekeningen zijn er opgehaald met de petitie 'Red de Zorg' . Een indrukwekkend aantal. Het laat zien dat we in Nederland de zorg voor ouderen en gehandicapten belangrijk vinden. En terecht. Daarom is ook goed dat we er vandaag over spreken in de Tweede Kamer. Want mensen verdienen zekerheid van goede zorg. Die zekerheid willen we met z’n allen behouden. Niets doen en stilzitten is dan geen optie.

We hebben een verzorgingsstaat opgebouwd waar de PvdA trots op is. Maar ook die verzorgingsstaat was aan onderhoud toe. We zien dat deze op een aantal plekken piept en kraakt. Ik denk aan de mensen die te maken krijgen met een verstikkende bureaucratie als ze om hulp vragen. Of de veel te grote anonieme en onpersoonlijke zorgmolochen. Ook denk ik aan de zorgmedewerkers die op pad worden gestuurd met stapels formulieren en protocollen in plaats van te vertrouwen op hun hart voor zorg en vakkennis. Of sommige zorgbestuurders die zichzelf rijkelijk belonen, en tegelijkertijd hun zorgmedewerkers op de werkvloer ontslaan. Daar moest echt iets aan veranderen.

Om iedereen de zekerheid van goede zorg te geven moesten we ook iets doen aan de almaar stijgende zorgkosten. Stilzitten en niets doen, en maar hopen dat de zorg voor iedereen beschikbaar blijft, is niet eerlijk tegenover al die mensen die de zorg het hardste nodig hebben. Zij betalen dan de rekening. Dat sta ik niet toe. Juist daarom zorgen we ervoor dat de kosten niet uit de hand lopen en de zorg daardoor betaalbaar en beschikbaar blijft. Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen zeker blijft van goede zorg wanneer dat nodig is.

Wanneer ik spreek met medewerkers in de zorg en mensen die zorg nodig hebben, merk ik altijd dat zij boordevol ideeën zitten over hoe het ook anders kan. De PvdA vindt het dan ook belangrijk dat de zeggenschap van mensen op hun eigen zorg en op hun vak wordt versterkt. Natuurlijk gaan er zaken niet goed nu de veranderingen in de zorg net in werking zijn getreden. Elke verandering heeft tijd nodig. Maar ik ben optimistisch. Kijk bijvoorbeeld naar de ruimte die wijkverpleegkundigen dit jaar hebben gekregen. Niet langer is een indicatie-ticket bepalend voor de zorg die wordt geleverd, maar de kennis en ervaring van de wijkverpleegkundige zelf. Zo zien we het graag. De professionals weer grip geven op hun eigen vak.

De petitie 'Red de Zorg' bevat een aantal hele goede ideeën. Ideeën waar de PvdA zich zo bij kan aansluiten. Zo staat in de petitie dat geld voor zorg ook echt aan de zorg moet worden besteed. En dat er paal en perk gesteld moet worden aan winsten, bureaucratie en topbeloningen. Daar kan de PvdA zich bijzonder goed in vinden. Topbeloningen worden inmiddels aangepakt met de Wet Normering Topinkomens (WNT). De strengste van Europa. Een voorstel van Renske Leijten (SP) en mij om ook de overhead aan banden te leggen heeft het helaas niet gehaald. Een rechtse meerderheid in de Kamer heeft daartegen gestemd. De staatssecretaris heeft wel toegezegd met de sector in overleg te gaan om die onnodige overhead aan te pakken. Daarnaast vindt de gehele Kamer dat er een norm voor voldoende personeel in een zorginstelling dient te komen, zodat cliënten altijd de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Ook dat sluit goed aan bij de oproep hierover in de petitie.

De petitie stelt daarnaast dat er 'niet mag worden bezuinigd op zorg en ondersteuning thuis.' Laat ik voorop stellen: niemand vindt bezuinigingen leuk. Toch is dit soms nodig. Juist om mensen, nu en in de toekomst, de zekerheid van goede zorg te geven. Wegkijken en niets doen is geen optie. We moeten nu onze verantwoordelijkheid nemen om zorg beschikbaar en betaalbaar te houden.

De zorg gaat ons allemaal aan het hart. De ondertekenaars van de petitie, mensen die zorg nodig hebben, mensen die in de zorg werken en hier in de Tweede Kamer. Laten we vooral samenwerken aan de zekerheid van goede zorg.