Help 25.000 arme kinderen aan het sporten

Met dank overgenomen van Tj.R. (Tjeerd) van Dekken i, gepubliceerd op maandag 23 november 2015, 15:37.

Sport helpt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen om mee te doen met andere kinderen en om zichzelf op een goede, gezonde manier te ontwikkelen, zowel fysiek als mentaal. Het is onacceptabel dat er in Nederland anno 2015 nog duizenden kinderen zijn die niet kunnen meedoen omdat hun ouders geen geld hebben voor het lidmaatschap van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds verzet goed werk, maar heeft onvoldoende budget om álle kinderen te helpen. Daarom wil ik dat het Jeugdsportfonds meer geld beschikbaar krijgt om 25.000 kinderen te helpen.

Ik wil dat minister Schippers in overleg gaat met staatssecretaris Klijnsma om op korte termijn 5 miljoen euro opzij te zetten om in armoede opgroeiende kinderen te helpen. Komende maandag zal ik de minister hiertoe oproepen tijdens het wetgevingsoverleg. Samen met staatssecretaris Klijnsma moet zij op zoek naar extra geld voor het Jeugdsportfonds. Alleen dan krijgen alle kinderen in Nederland een eerlijke kans om mee te doen.

Sport verbroedert, geeft plezier en voorkómt segregatie en ongelijkheid. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dat alle kinderen kunnen meedoen, ongeacht de dikte van hun ouders’ portemonnee of de wijk waarin ze wonen.