Stop geweld langs de lijn

Met dank overgenomen van Tj.R. (Tjeerd) van Dekken i, gepubliceerd op maandag 23 mei 2016, 16:37.

Schreeuwende en ruziënde ouders, agressie en discriminatie: het hoort niet bij het voetbal en zeker niet bij het jeugdvoetbal. Jonge voetballertjes moeten onbevangen kunnen genieten van de sport. Net zoals de vele duizenden ouders, vriendjes en vriendinnetjes die langs de lijn staan om hun favoriete team aan te moedigen. Juist deze goedwillende supporters van jeugdelftallen mogen niet lijden onder het verbale geweld van ouders of familie die elkaar de maat nemen of net beginnende voetballertjes intimideren met geschreeuw of gescheld. Al eerder zorgde ik voor het plan 'Naar een veiliger sportklimaat', dat helpt agressie en asociaal gedrag te voorkomen bij amateurvoetbalclubs. Blijkbaar is dit niet afdoende.

Daarom wil ik weten van de ministers van sport en justitie wat er extra moet gebeuren om jonge voetballertjes, alle goedwillende supporters en vrijwilligers te laten genieten van het voetbal. Want voetbal moet een feest zijn, te beginnen bij onze kinderen.

Schriftelijke vragen aan de Minister van volksgezondheid, welzijn en sport en de Minister van veiligheid en justitie.

  • Wat vindt u er van dat vier op de vijf jeugdige voetballertjes negatief gedrag meemaakt langs het voetbalveld, waaronder agressieve aanmoedigingen, scheldpartijen en zelfs geweld en discriminatie? Deelt u de mening van de PvdA dat negatief gedrag op korte termijn van de Nederlandse velden moet verdwijnen? Hoe ziet de ideale sport- en spelbeleving er in uw optiek uit voor jeugdige sportertjes en hoe richt uw beleid zich hier op?
  • Wat zijn de concrete resultaten op het voorkómen van negatief gedrag van het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ en wat zijn de ambities van het vervolgprogramma? Op welke wijze dragen de KNVB, verenigingen en vrijwilligers bij aan de invulling van het vervolgprogramma?
  • Hoe kan het dat, ondanks inspanningen van het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’, negatief gedrag voor jeugdige voetballertjes nog steeds aan de orde van de dag is bij vier op de vijf voetballertjes?
  • In hoeverre deelt u de stelling van de onderzoekers dat het weren van schreeuwende ouders en begeleiders effectiever is in het uitbannen van negatief gedrag dan het spelen zonder scheidsrechter? Waarom wel? Waarom niet? Wat wordt u beleid aangaande deze interventies?
  • Wat moet er volgens u gebeuren om negatief gedrag langs de sportvelden volledig uit te bannen? Deelt u de mening van de PvdA dat verenigingen nieuwe spelertjes beter moeten begeleiden in het leren van regels, wederzijds respect en normen en waarden? Wat onderneemt u om hier aan bij te dragen? Op welke manier faciliteert u vrijwilligers van verenigingen en waaruit blijkt dat dit voldoende is? Wanneer verwacht u positieve effecten van uw beleid?
  • Wilt u bovenstaande vragen vóór het AO sportbeleid beantwoorden?