Meer betaalbare huurwoningen

Met dank overgenomen van A.A. (Albert) de Vries i, gepubliceerd op dinsdag 9 februari 2016, 18:37.

Iedereen heeft recht op snelle toegang tot een goede en betaalbare woning. Maar te veel mensen kunnen nu geen geschikte woning vinden. Er moet daarom meer gedaan worden om het aantal huurwoningen op peil te houden.

Woningbouwcorporaties en andere verhuurders slopen of verkopen en gemeenten stellen te weinig grond beschikbaar om te bouwen. Veel partijen willen investeren in het bouwen van huurwoningen. We moeten vraag en aanbod dus beter bij elkaar brengen, en daar moeten het kabinet en de gemeenten bij helpen.

Ieder jaar zijn er zo’n 104.000 huishoudens die geen geschikte woning kunnen vinden. Gemeenten stellen hun grond vaak beschikbaar voor de bouw van lucratieve koophuizen, terwijl er genoeg investeerders zijn die geld willen steken in het bouwen in middenklasse huurwoningen. Mensen die geen woning willen of kunnen kopen, komen hierdoor in de knel. En dat terwijl er meer dan genoeg partijen zijn die willen investeren in huurwoningen, als er maar voldoende grond is. Ook het aantal sociale huurwoningen blijft achter, daarvoor moeten woningcorporaties gaan bouwen. Duidelijk is dat de markt dit zelf niet gaat oplossen.

Daarom heb ik de minister gevraagd om actie. Het moet aantrekkelijker worden om te investeren in middenklasse huurwoningen en gemeenten moeten meer grond beschikbaar stellen. Verder willen we dat de minister samen met gemeenten kijkt waar er grote behoefte is aan goedkope sociale woningbouw en om daar snel tijdelijke woningen te realiseren. Zo zorgen we er voor dat iedereen een betaalbare en passende woning kan vinden.