Huurtoeslag blijft in stand

Met dank overgenomen van A.A. (Albert) de Vries i, gepubliceerd op woensdag 1 juni 2016, 16:07.

De huurtoeslag blijft gewoon in stand. Deze week ontstonden er verhalen over een korting op de toeslag om daarmee een gat in de begroting te dekken, maar dat is onzin. De afgelopen jaren zijn tegenvallers op de huurtoeslag telkens opgevangen zonder dat dit ten koste ging van huurders. Van bezuinigingen op de huurtoeslag is nu opnieuw geen sprake. De koopkracht van ouderen en huurders staat al genoeg onder druk. Daarom wil de PvdA juist dat het kabinet op Prinsjesdag in de begroting voor volgend jaar maatregelen neemt om hen tegemoet te komen.

Iedereen moet kunnen rekenen op een betaalbare huurwoning. Betaalbaar en prettig wonen. De huurtoeslag biedt mensen met een laag inkomen de extra ondersteuning die nodig is. Daarom gaat er deze kabinetsperiode ruim 1 miljard euro extra op jaarbasis naar de huurtoeslag, zodat de lage inkomens gecompenseerd worden voor de huurstijgingen. Betaalbaar en prettig wonen, dat is waar de PvdA voor staat, ook in 2017.

Ik krijg veel mails van mensen die zich zorgen maken vanwege de berichtgeving deze week. Om tegengewicht te bieden tegen de indianenverhalen die er soms verschijnen, hier een aantal feiten:

  • Er lopen studies naar het stelsel van huurtoeslag; dat steunen wij omdat het huidige systeem omslachtig is en tot rare inkomenseffecten kan leiden;
  • Ons uitgangspunt is dat de koopkracht van huishoudens met lage inkomens door eventuele stelselwijzigingen niet aangetast mag worden. Onze inzet is er juist op gericht om die te verbeteren;
  • Vorige week zijn er berichten verspreid over varianten in die studies die tot fors lagere uitgaven van de huurtoeslag zouden leiden. Wij weten één ding zeker: die varianten maken geen schijn van kans;
  • Er is bij de voorjaarsnota gemeld dat er opnieuw een overschrijding in de huurtoeslag is. Die overschrijding komt naar onze opvatting doordat de uitgaven stelselmatig te laag geraamd worden;
  • In de vorige jaren waren er ook tekorten; sinds de PvdA weer in de regering zit worden die tekorten jaarlijks gecompenseerd. Dat gaat dus niet ten koste van de huurder;
  • Dat zal ook dit jaar gebeuren bij de vaststelling van het koopkrachtplaatje. Minister Blok heeft dit gisteren op mijn vraag in de Kamer bevestigd.