EU-lidstaten tekenen voor meer internationaal spoorgoederenverkeer

Met dank overgenomen van Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL) i, gepubliceerd op dinsdag 21 juni 2016, 10:00.

Tijdens het driedaagse congres TEN-T hebben de 28 lidstaten van de EU i samen met Noorwegen en Zwitserland in een speciale verklaring vastgelegd dat het spoorgoederenvervoer op korte termijn moet worden verbeterd samen met de spoorsector, zoals de beheerders van het spoor, de vervoerders, goederenterminals, verladers en de industrie. Het gaat om het grensoverschrijdend vervoer van goederen.

Ontwikkelen hoofdroutes

De sector heeft door een sectorbrede verklaring toegezegd zich in te gaan zetten voor het verder ontwikkelen van de al bestaande spoorgoederencorridors oftewel de hoofdroutes voor internationale goederentreinen. Dit moet het voor alle partijen gemakkelijker maken goederen met vrachttreinen over het Europese continent te vervoeren. Er zijn nu negen corridors die kriskras door Europa lopen die elk één vast loket hebben om door alle landen te kunnen rijden, zoals van Rotterdam naar Genua.

Verbeterpunten

In de nieuwe verklaring die vandaag is ondertekenend hebben de landen en de sector veel verbeterpunten afgesproken, waaronder:

  • Real-time uitwisseling van data tussen alle vervoerspartners
  • In 2017 met besluiten komen over lawaaiige spoorgoederenwagons
  • De prestaties internationale spoorgoederenvervoer in alle landen hetzelfde meten en beoordelen
  • Spoorgoederencorridors als uitgangspunt nemen bij het vaststellen van de belangrijkste infrastructurele bottlenecks voor het internationaal spoorgoederenvervoer en hier ook de invoering van ERTMS op afstemmen
  • Bevorderen van gelijktrekken werkwijzen van vervoerspartners, zoals de afstemming tussen landen bij werkzaamheden op het spoor.

De komende twee jaar wordt gekeken of alle partijen gehoor geven aan de afspraken en of ze de beoogde verbetering hebben opgeleverd.

Voor verdere informatie zie ook: www.tentdays.eu/2016/