74% van de Europeanen wil dat EU meer aan vluchtelingencrisis doet - EU monitor

EU monitor
Zondag 20 september 2020
kalender

74% van de Europeanen wil dat EU meer aan vluchtelingencrisis doet

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op vrijdag 5 augustus 2016, 9:00.

De EU i heeft de afgelopen jaren een ongekende toestroom van migranten gekend. 74% van de Europeanen vindt dat de EU meer moet doen om de situatie te beheren, volgens de laatste Eurobarometer i-enquête in opdracht van het Europees Parlement i. Daarnaast zegt twee derde van de respondenten dat de EU-maatregelen wat betreft migratie ontoereikend zijn. Lees verder over de maatregelen waar het Parlement aan werkt.

In maart namen de leden een verslag aan over de situatie in de Middellandse Zee en de noodzaak van een holistische aanpak van de EU voor migratie.

De commissie Burgerlijke vrijheden keurde eind mei een voorstel van de Europese Commissie i goed om een standaard EU-reisdocument voor migranten te introduceren.

Begin juli stemden de leden voor het creëren van een EU-systeem voor grensbeheer wat het EU-grens agentschap Frontex i en de nationale grensbeheerautoriteiten zal samenbrengen.

De Commissie stelt een gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van herkomst voor om de aanvragen van mensen die afkomstig zijn uit landen die als veilig worden beschouwd, snel te kunnen afhandelen. Het voorstel moet door het Parlement en de Raad i worden goedgekeurd voordat het in werking kan treden.

Rapporteur i Sylvie Guillaume i (FR, S&D), verantwoordelijk voor het loodsten van het voorstel door het Parlement, zei: "De methode voor het bestempelen van een land van herkomst als veilig is ook sterk verbeterd. Een raadplegingsproces is nu opgenomen om derden, zoals EASO i, UNHCR i of NGO's in staat te stellen deel te nemen aan de taak van de Commissie van toezicht op de gemeenschappelijke EU-lijst."

De Eurobarometer-enquête werd gehouden onder 27.969 mensen uit alle EU-landen i van 9 tot 18 april en is representatief voor de bevolking als geheel.

REF. : 20160707STO36236

Bijgewerkt op: ( 25-07-2016 - 13:20)