Druk op brievenbusfirma’s verhogen

Met dank overgenomen van V.A. (Ed) Groot i, gepubliceerd op woensdag 16 november 2016.

Er moet een einde komen aan de brievenbusfirma’s. Daarom wil ik dat er strengere eisen worden gesteld aan internationale bedrijven die zich hier vestigen. Samen met mijn collega van GroenLinks wil ik dat internationale bedrijven die zich in Nederland vestigen echte activiteiten ontwikkelen, en hier niet alleen zijn vanwege fiscale voordelen.

Zo willen we dat er een minimum aantal medewerkers bij het bedrijf werkt en er hogere eisen worden gesteld aan het eigen vermogen. Als blijkt dat de bedrijven alleen geld doorstromen, moeten belastingvoordelen die ze hebben worden gestopt. Ook pleiten wij ervoor dat meer informatie wordt uitgewisseld met het land waar het bedrijf vandaan komt, als niet aan de eisen wordt voldaan.

Dit is belangrijk, want er moet nu echt een einde komen aan het tijdperk dat hoe rijker je bent of hoe groter je bedrijf is, hoe minder belasting je betaalt. Nederland heeft beloofd een deel van de oplossing te worden in plaats van deel van het probleem van belastingontwijking. Daar houden we ook het kabinet aan. Daarom stellen de PvdA en GroenLinks dit vandaag aan de orde bij het debat over het belastingpakket voor volgend jaar.