Belastingontwijking aanpakken, niet op de rem staan

Met dank overgenomen van V.A. (Ed) Groot i, gepubliceerd op dinsdag 22 november 2016.

Europa moet meer samenwerken om belastingontwijking aan te pakken en een race naar de bodem, waarbij grote bedrijven al minder belasting betalen, te voorkomen. Het is daarom erg teleurstellend en ook gewoon onbegrijpelijk dat het kabinet zich zo negatief uitspreekt over de voorstellen van de Europese Commissie om stappen te zetten naar een gezamenlijke grondslag voor een Europese winstbelasting. De PvdA vindt dat ook bedrijven een eerlijke bijdrage moeten leveren, net zoals dat geldt voor elke andere inwoner of midden- en kleinbedrijf.

De kabinetsreactie miskent dat Europa een aantal goede voorstellen doet. Bijvoorbeeld meer gerichte stimulering van innovatie in plaats van ongerichte belastingaftrek voor multinationals, en meer stimulering van financiering met eigen vermogen in plaats van schulden. Het is ook zeer terecht dat de Europese Commissie de mazen in de belastingwetgeving wil dichten voor Amerikaanse multinationals.

Onder Nederlands voorzitterschap zijn afgelopen zomer in Europees verband een aantal goede maatregelen genomen tegen belastingontwijking. Wij zullen het kabinet blijven aanspreken op zijn belofte dat Nederland voorop gaat in de aanpak van internationale belastingontwijking. Daarbij past het niet dat Nederland nu op de rem gaat staan.