Goede zorg maken patiënt en zorgverlener samen

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op dinsdag 22 november 2016.

Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat ze de zorg krijgen die goed is en bij hen past. We betalen allemaal zorgpremie. Daartegenover moet dan ook staan dat we de zorg krijgen die we nodig hebben, uit een breed verzekerd pakket. Uit onderzoek uit het veld komt nu het beeld naar voren dat niet de zorgverlener, maar de zorgverzekeraar bepaalt welke zorg iemand krijgt. Dat is zeer ongewenst. Daarom vragen wij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om opheldering.

Goede zorg maak je samen. Een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener hoort te bepalen welke zorg noodzakelijk is en welke zorg bij iemand past. Uit het onderzoek komen echter kwalijke voorbeelden naar voren:

We krijgen berichten dat ziekenhuizen patiënten weren tot 1 januari, omdat er een conflict is met de zorgverzekeraar over geld. Een meningsverschil uitvechten over de rug van de patiënt is onacceptabel. Wij vragen de minister dit voor eens en altijd te voorkomen.

Ook horen we vanuit fysiotherapeuten dat ze graag eerder zorg willen verlenen, om bijvoorbeeld een dure en belastende behandeling in het ziekenhuis te voorkomen. Daarnaast laten fysiotherapeuten weten dat ze soms minder behandelingen kunnen geven dan ze zelf denken dat nodig is. Wij willen dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nu gaat onderzoeken of mensen echt krijgen wat nodig is. Wij willen dat buitengesloten wordt dat zorgverzekeraars algemene grenzen stellen op basis van kosten, zonder dat noodzaak, meerwaarde en kwaliteit wordt meegenomen.

Er kunnen afspraken worden gemaakt met zorgaanbieders, zodat patiënten krijgen wat nodig is, maar niet onnodig te veel behandeld worden. Zo houden we de zorg betaalbaar en toegankelijk, nu en in de toekomst. Uit het onderzoek komt het beeld naar voren dat er ‘geheime beperkende afspraken’ zijn tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Die leiden ertoe dat mensen onverwacht niet de zorg krijgen die ze wel verwachten. Dat is ongewenst, omdat een patiënt altijd vooraf moet weten waar hij aan toe is.

Daarom vragen wij de minister om het onderzoek door te geven aan de NZa, zodat deze onafhankelijke scheidsrechter onderzoek kan doen vanuit het belang van de patiënt. Zonodig kan de NZa voor patiënten in actie komen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen erop kan vertrouwen dat ze goede zorg krijgen die bij hen past.