Lobby in daglicht: iedereen een eerlijke kans om invloed uit te oefenen ⁠⁠⁠⁠

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op woensdag 23 november 2016.

Nederland is van ons allemaal, niet alleen van de grote bedrijven met veel macht om te lobbyen. Iedereen mag opkomen voor zijn of haar belang. En dus moeten we zorgen dat iedereen dan ook een eerlijke kans heeft om invloed uit te oefenen op wetgeving en beleid.

Nu hebben we toch weer een onderzoek gezien van SOMO, waaruit blijkt dat heel veel banken grote invloed hebben op de ministeries en daar ook gemakkelijk binnen komen. Bankiers hebben veel invloed in Den Haag en Brussel, mede dankzij het lobby budget van miljoenen euro’s  waarmee ze financiële wetten proberen te beïnvloeden. Dit vinden wij niet goed, want Nederland is van ons allemaal. De kans bestaat dat enkele partijen een te grote en te eenzijdige stempel drukken op beleid. Dat is niet altijd zichtbaar en daardoor moeilijk controleerbaar. Wij willen dat veranderen. Daarom hebben wij een voorstel: Lobby in daglicht.

Onze nota heet “Lobby in daglicht” omdat we denken dat daglicht de beste remedie is tegen risico’s. Het gaat over luisteren naar iedereen, niet alleen de grote machtige partijen die toch wel op ministeries binnen komen. Nodig ook andere mensen uit en kleinere organisaties uit, want zij hebben ook goede ideeën. Wij willen dat het Kabinet mensen beter, eerder en op vernieuwende manieren betrekt. Dat komt de kwaliteit alleen maar ten goede. Want in onze ogen is een goede overheid een open en uitnodigende overheid, die mensen betrekt bij het maken van beleid en wetgeving. Daarnaast is het belangrijk om te laten zien dat je geluisterd hebt. Laat zien wat er met advies is gedaan, dit zorgt voor kwaliteit en draagvlak.