Commissie stimuleert startende ondernemingen in Europa - EU monitor

EU monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender

Commissie stimuleert startende ondernemingen in Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op dinsdag 22 november 2016.

Het initiatief van de Commissie voor startende en uitbreidende ondernemingen ("Start-up en Scale-up-initiatief") is bedoeld om het grote aantal innovatieve ondernemers in Europa alle kansen te bieden om wereldwijd toonaangevend te worden. Het initiatief bundelt alle mogelijkheden die de EU i reeds biedt, met een nieuwe focus op risicokapitaalinvesteringen, faillissementsrecht en belastingheffing.

Er is geen gebrek aan innovatieve ideeën en ondernemingsgeest in Europa. Maar veel nieuwe ondernemingen overleven de kritieke eerste jaren niet, of beproeven hun geluk in een derde land in plaats van zich op de 500 miljoen potentiële klanten in de EU te richten. De Europese Commissie i is vastbesloten dit te veranderen en startende ondernemingen te helpen hun volledige potentieel voor innovatie en het scheppen van banen waar te maken.

Vice-voorzitter Jyrki Katainen i, verantwoordelijk voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, heeft in dit verband gezegd: "De lokale startende ondernemingen van vandaag kunnen de wereldwijde succesverhalen van morgen worden. Wij willen startende ondernemingen helpen om in Europa te blijven en te groeien. Door hen te helpen de weg te vinden in de - vaak als zodanig ervaren - belemmeringen van regelgevende aard, om ten volle te kunnen profiteren van de eengemaakte markt. Door het voor hen, zonder stigmatisering als hun idee de eerste keer niet slaagt, eenvoudiger te maken om opnieuw te beginnen. Voorts door de toegang tot financiering te verbeteren door aanmoediging van particuliere investeringen in risicokapitaal.”

Commissaris Elżbieta Bieńkowska i, bevoegd voor Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, heeft opgemerkt: "Momenteel profiteren startende ondernemingen niet ten volle van de kansen van de eengemaakte markt. Een onderneming starten en uitbreiden in Europa moet eenvoudiger worden. Europa moet de voorkeurskeuze worden om waardevolle zakelijke ideeën tot succesvolle bedrijven te laten uitgroeien. Dit gaat om nieuwe banen, innovatie en concurrentiekracht voor Europa.”

Het initiatief bundelt een aantal bestaande en nieuwe maatregelen om een coherenter kader tot stand te brengen zodat startende ondernemingen kunnen groeien en zaken kunnen doen in Europa, met name:

  • betere toegang tot financiering: de Commissie en de Europese Investeringsbank Groep introduceren een Europees dakfonds voor risicokapitaal. De EU zal zorgen voor fundamentele investeringen tot een maximum van 400 miljoen euro en de fondsbeheerder(s) moet(en) ten minste drie maal zo veel uit particuliere bronnen bijeenbrengen, waardoor minimaal 1,6 miljard euro aan risicokapitaal wordt gegenereerd. Het fonds zal worden beheerd door een of meer professionele en ervaren fondsmanagers waardoor een werkelijk marktconforme aanpak wordt gewaarborgd. Dit vult de bestaande financiële instrumenten van de EU aan, zoals het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), het Europese programma voor kleine en middelgrote ondernemingen COSME en het EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020;
  • tweede kans voor ondernemers: de Commissie heeft een wetgevingsvoorstel inzake faillissementsrecht ingediend. Hiermee zullen ondernemingen in financiële moeilijkheden in een vroeg stadium kunnen herstructureren om faillissement en ontslag van personeel te voorkomen. Ook zal het voor eerlijke ondernemers gemakkelijker zijn een tweede kans te krijgen, zonder dat zij worden gestraft voor het niet slagen van eerdere ondernemingen, aangezien zij na een periode van maximaal 3 jaar volledig bevrijd zullen zijn van hun schulden;
  • eenvoudigere belastingaangiften: de Commissie werkt voorts aan een reeks belastingvereenvoudigingen waaronder het recente voorstel voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB), dat kleine en innovatieve bedrijven ondersteunt die hun activiteiten over de grenzen heen willen uitbreiden. Andere initiatieven omvatten plannen voor een vereenvoudiging van het btw-stelsel van de EU en een uitbreiding van de komende richtsnoeren voor beste praktijken wat belastingregelingen voor risicokapitaal in de lidstaten betreft.

Het initiatief legt ook de nadruk op hulp voor een beter begrip van de regelgeving, verbetering van de ondersteuning voor innovatie door middel van hervormingen in het kader van Horizon 2020, en bevordering van de ecosystemen waar startende ondernemers in contact kunnen komen met potentiële partners zoals beleggers, handelspartners, universiteiten en onderzoekscentra. Hervormingen in het kader van Horizon 2020 vormen de eerste stappen in de richting van een Europese Innovatieraad en omvatten gebruikmaking van 1,6 miljard euro in de periode 2018-2020 voor steun voor baanbrekende innovatieprojecten "vanaf de basis" van startende ondernemingen met groeipotentieel. Het Startup Europe-netwerk zal worden versterkt om clusters en ecosystemen in Europa met elkaar te verbinden. In 2017 zal de Commissie voorstellen doen voor één digitale toegangspoort die gemakkelijk online toegang biedt tot informatie, procedures, bijstand en advies voor burgers en bedrijven inzake de eengemaakte markt. Het Enterprise Europe Network (EEN) biedt specifieke adviesdiensten - door middel van adviseurs inzake uitbreiding - voor startende ondernemingen, waaronder financieringsmogelijkheden, partnerschappen en toegang tot grensoverschrijdende overheidsopdrachten. De Commissie zal een pakket maatregelen ter ondersteuning van de gebruikmaking van intellectuele-eigendomsrechten door kmo's vaststellen, en concreet de toegang van startende ondernemingen tot de Europese markt voor overheidsopdrachten van 2 biljoen euro ondersteunen.

Achtergrond:

De afgelopen jaren heeft de Commissie een aantal maatregelen voorgesteld, zoals de kapitaalmarktenunie, de strategie voor de eengemaakte markt, en de digitale eengemaakte markt om start-ups in Europa de wind in de zeilen te geven. Samen met de maatregelen van lidstaten heeft dit geleid tot het ontstaan van een aantal marktleiders, zoals Spotify, Klarna, Adyen, Blockchain, Jobandtalent, N26, Algolia, Intercom, Cabify of Deliveroo.

Het initiatief richt zich op drie belangrijke belemmeringen voor startende en uitbreidende ondernemingen in Europa, die in kaart zijn met een recente openbare raadpleging:

  • de toegang tot financiering is het grootste probleem voor ondernemers, ongeacht of het een startende of een uitbreidende onderneming betreft;
  • er gaat te veel energie op aan het voldoen aan regelgevings- en administratieve vereisten, in plaats van dat die energie wordt gericht op de groei van de onderneming, vooral ook internationaal;
  • het vinden van de juiste zakenpartners, markten en geschoold personeel is nog steeds te moeilijk, ondanks de Europese eengemaakte markt van 500 miljoen mensen.

Meer informatie:

IP/16/3882

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers