Press briefing by Michel BARNIER, Brussel

Berlaymontgebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 6 december 2016 11:37 - 12:11
plaats Brussel, België
locatie Berlaymont (BERL) i Toon locatie
zender EbS
aanwezigen M. (Michel) Barnier i e.a.
organisatie Europese Commissie (EC) i

Press briefing opening remarks by Michel BARNIER, Chief Negotiator for the Preparation and Conduct of the Negotiations with the United Kingdom under Article 50 of the TEU


1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen i' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) i over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...