Homoseksualiteit en handicap in artikel 1 van de Grondwet

Met dank overgenomen van H. (Manon) Fokke i, gepubliceerd op vrijdag 3 februari 2017.

De rechten van homo’s en gehandicapten moeten expliciet worden vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet. Daarom bied ik vandaag, samen met mijn collega’s van GroenLinks en D66, een initiatiefwet aan om de termen ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ en ‘handicap’ toe te voegen als non-discriminatiegrond. Daarmee komt een langgekoesterde wens van de PvdA in vervulling om op te komen voor het recht op gelijke behandeling voor iedereen. Het recht om te zijn wie je bent.

Afgelopen woensdag stonden we met duizenden mensen op het Malieveld in Den Haag om ons uit te spreken voor vrijheid. De huidige tijd waarin we leven laat zien dat het goed is om die rechten stevig te verankeren. Je hoeft maar één blik op de VS te werpen om te zien hoe één man vrijheden waarvoor jaren is gestreden met een handtekening teniet kan doen. Dat kan en mag nooit de bedoeling zijn. Het is daarom de hoogste tijd om te gaan staan voor onze rechten en vrijheden.

De PvdA kiest ervoor om onze grondrechten weer prominent op de agenda te zetten. Het is van belang dat de grondwet onze maatschappelijke waarden uitdraagt, zodat deze een bindende rol kan spelen in de samenleving en fundament vormt van onze democratische rechtsstaat. Een belangrijke stap daarin is het stevig verankeren van de rechten van homo’s en gehandicapten. En op welke manier kan dat nou beter dan in onze grondwet?

Een fundamentele keuze die duidelijk maakt waarvoor wij staan in Nederland. Een open samenleving, waarin je mag zijn wie je bent.

Artikel 1 van de Grondwet luidt nu: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Samen met en D66 GroenLinks doen we het voorstel om artikel 1 van de grondwet uit te bereiden met de termen ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ en ‘handicap’ als non-discriminatiegrond. In 2010 hebben D66, GroenLinks en de PvdA de eerste stap gezet om tot deze toevoeging te komen. Nu wordt het tijd om het ook echt in de wet te verankeren.