Inbreng algemeen overleg over Arbeidsmigratie, Arbeidsmarktbeleid, Arbeidsongeschiktheid & Loondoorbetaling bij ziekte

Met dank overgenomen van A. (Anoushka) Schut-Welkzijn i, gepubliceerd op donderdag 9 februari 2017.

Arbeidsongeschiktheid

Jarenlang zijn mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, aan hun lot overgelaten. De verzekeringsartsen gaven aan dat ze na twee jaar behandeling weer terug moesten komen, maar dat gebeurde niet. Ook werden mensen niet begeleid naar werk. Het UWV gaf geen prioriteit aan herbeoordelen. Daarom heb ik in 2013 het initiatief Activering uit Arbeidsongeschiktheid genomen, zodat mensen weer gaan werken zodra ze dat kunnen. Deze initiatiefnota is door de minister uitgewerkt in een integraal plan wat we in mei hebben gekregen. Ook heeft de VVD met de Pvda, gesteund door vrijwel de hele Kamer, op de SP na, gezorgd voor 10 miljoen extra voor het wegwerken van achterstanden bij herbeoordelingen. De minister had een nieuw beleid met het UWV afgesproken, waarin de achterstanden in 2018 zouden zijn weggewerkt. En niemand zou meer jarenlang aan zijn lot worden overgelaten. Dit integraal plan uit mei heb ik omarmd, in de wetenschap dat niemand een blik met verzekeringsartsen opentrekt. Het spijt me dan ook zeer, voorzitter, te concluderen dat er een half jaar na dato weinig tot niets is veranderd. Er wordt minder herbeoordeeld dan is afgesproken. In augustus was nog maar 1370 keer herbeoordeeld van de 10.000 waar De Kamer tien miljoen voor heeft vrijgemaakt.

Er wordt in de monitor van november gegoocheld met cijfers. Er zou ineens veel minder vraag zijn naar herbeoordelingen, daarom worden er minder uitgevoerd…onder de aangetrokken basisartsen is er groot verloop, er is nog steeds geen deal met de verzekeringsartsen over taakherschikking. Ook de Rekenkamer concludeert dat de aansturing van de minister van het UWV hierop niet goed is en er bij het UWV geen zicht is op wat ze leveren voor het budget. Hier moet echt een tandje bij, want dit kan zo niet langer. De vragen die ik heb is: Klopt het dat basisartsen eerst een opleidingsplaats is beloofd en dat die belofte nu weer is ingetrokken en ze daarom vertrokken zijn bij het UWV?? En waarom is de begroting van het aantal herbeoordelingen naar beneden bijgesteld omdat er minder vraag is naar herbeoordelingen terwijl er nog zoveel achterstanden zijn in professionele herbeoordelingen en er elk jaar per saldo 10.000 WGA-ers bijkomen?

Wat is de effectiviteit van de intensieve begeleiding naar werk die is ingezet? Bij verzekeraars werkt dit goed, maar heeft het UWV hier van geleerd? Hoeveel procent daarvan is begeleid naar werk en herbeoordeeld?

De NOVAG geeft aan dat ze er niet uit zijn gekomen met het UWV. Waarom is er nog steeds geen deal over de taakherschikking van verzekeringsartsen, waardoor de achterstanden zouden kunnen worden ingelopen? Ze mogen geen professionele herbeoordelingen inplannen, dus die komen helemaal niet in de voorraad voor. In de brief uit mei staat dat vraaggestuurde herbeoordelingen prioriteit hebben, maar niet dat professionele herbeoordelingen helemaal niet meer worden ingepland.

Voorzitter, als er elk jaar per saldo 10.000 mensen met een WGA uitkering bij komen, en er jaren te weinig herbeoordeeld is, lijkt me de inschatting van het UWV van de beperkte hoogte van de achterstanden niet realistisch. Het wordt echt tijd dat de minister hier het UWV afrekent op prestaties en zorgt dat het budget en de prestaties met elkaar in relatie worden gebracht. De Rekenkamer geeft dit ook aan, want zo kan het echt niet langer. Wat is er met die tien miljoen gebeurd die de Kamer heeft vrijgemaakt voor 2016?

Loondoorbetaling bij ziekte:

Er is ook goed nieuws: Wat we willen is dat mensen weer gaan werken zodra ze dat kunnen. En als blijkt dat na ziekte ze niet meer bij hun eigen werkgever kunnen werken dan moet er sneller naar een andere werkgever kunnen worden gezocht. Het is vaak zo dat door alle rompslomp met het UWV dit veel langer duurt dan nodig is. Hier heb ik al twee jaar aandacht voor gevraagd, wat vertaald is in een motie samen met mevrouw Tanamal van de PvdA. Die motie is nu uitgevoerd en hieruit komen goede voorstellen om de dialoog tussen werkgever en werknemer centraal te stellen in het re-integratieproces. Als dat goed is geregeld in een plan van aanpak kan het UWV geen loonsanctie meer opleggen. Als werkgevers privaat verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid, dan voelen ze al de tucht van de markt als ze hun werknemers niet snel re-integreren, dan gaat hun premie omhoog. Dan zitten ze niet te wachten op ook nog eens een loonsanctie van het UWV, waardoor ze bovenop een hogere premie ook nog eens een derde jaar loon moesten doorbetalen. Dat was dubbelop. En die gaat er nu af, daar is de VVD erg blij mee. Dat is echt goed nieuws en scheelt werkgevers enorm veel rompslomp en geld.

Nog een paar vragen hierover:

Er wordt hier gesproken over het vervallen van de mogelijkheid tot loonsanctie voor alle eigenrisicodragers. Ik neem aan dat dit gaat over de eigenrisicodragers voor WGA vast en flex, waardoor dit beleid ook geldt voor vangnetters?

Het convenant met de verzekeraars heeft tot doel om premiefluctuaties te voorkomen, daar zijn we voor.

Tegelijkertijd is de premie voor de Ziektewet voor publiek verzekerden voor de WGA ook zeer volatiel. Die premie wordt gesteld door het UWV. Wat gaat de minister eraan doen dat die ook stabieler wordt?