Motie bij het VAO behandelvoorbehoud van het EU-voorstel herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels (AO d.d. 15/2)

Met dank overgenomen van A. (Anoushka) Schut-Welkzijn i, gepubliceerd op woensdag 22 februari 2017.

Motie

22 februari 2017

VAO Behandelvoorbehoud herziening coördinatieverordening

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat in vele landen van de Europese Unie de kosten van levensonderhoud lager zijn dan in Nederland,

Overwegende dat de Kamer op 5 december 2013 de motie Heerma heeft aangenomen die het Kabinet oproept om te komen tot een exportverbod van kinderbijslag in de EU,

Overwegende dat de Kamer op 3 maart 2016 de motie Schut-Welkzijn en Heerma heeft aangenomen waarin de regering wordt verzocht zich hard te maken voor het zo snel mogelijk toepassen van het woonlandbeginsel bij de export van alle kindregelingen binnen de EU,

Overwegende dat de Europese Raad op 19 februari 2016 heeft geconcludeerd het woonlandbeginsel te gaan toepassen op de export van kindregelingen als het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie zou zijn gebleven,

Overwegende dat de onderhandeling over de herziening van de coördinatieverordening dit voorjaar start,

Verzoekt het Kabinet te streven naar toepassing van het woonlandbeginsel bij de export van kindregelingen binnen de EU bij herziening van de coördinatieverordening sociale zekerheidsstelsels,

En gaat over tot de orde van de dag,

Schut-Welkzijn