Motie bij het VAO Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 09/02)

Met dank overgenomen van A. (Anoushka) Schut-Welkzijn i, gepubliceerd op woensdag 22 februari 2017.

Motie

22 februari 2017

VAO Arbeidsmigratie enz.

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat er jarenlang door het UWV te weinig is herbeoordeeld, en in mei 2016 een integraal plan is gestart om achterstanden in de herbeoordelingen weg te werken,

Overwegende dat er jaarlijks zo’n 10.000 mensen arbeidsongeschikt worden in de WGA, waardoor het aantal benodigde herbeoordelingen in de toekomst groeit,

Constaterende dat de Kamer voor 2016 €10 miljoen heeft vrijgemaakt voor 10.000 extra herbeoordelingen,

Constaterende dat in augustus 2016 er nog maar 1.370 extra herbeoordelingen zijn uitgevoerd en onduidelijk is wat er met de rest van het budget van het UWV is gebeurd,

Overwegende dat ook de Algemene Rekenkamer in zijn rapport concludeert dat bij het UWV de relatie ontbreekt tussen prestaties en budget, en de minister hier onvoldoende zicht op heeft,

Verzoekt de minister de Kamer spoedig te informeren wat er met de €10 miljoen is gebeurd en ervoor te zorgen dat de achterstanden worden weggewerkt zoals met De Kamer in het integraal plan van mei 2016 afgesproken,

En gaat over tot de orde van de dag,

Schut-Welkzijn