COM(2017)425 - Standpunt EU inzake de in de werkgroep kwaliteitsnormen voor landbouwproducten van de VN/ECE aan te nemen voorstellen voor kwaliteitsnormen voor groenten en fruit - EU monitor

EU monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender

COM(2017)425 EUe
Standpunt EU inzake de in de werkgroep kwaliteitsnormen voor landbouwproducten van de VN/ECE aan te nemen voorstellen voor kwaliteitsnormen voor groenten en fruit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt inzake de in de werkgroep kwaliteitsnormen voor landbouwproducten (WP.7) van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) aan te nemen voorstellen voor kwaliteitsnormen voor groenten en fruit

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, with regard to proposals of quality standards for fruit and vegetables to be adopted in the United Nations Economic Commission for Europe - Working Party on Agricultural Quality Standards (UNECE-WP.7)
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2017)425 NLEN
Extra COM-nummers COM(2017)425
Procedurenummer i 2017/0191(NLE)
Celex-nummer i 52017PC0425

2.

Key dates

Document 14-08-2017
Online publicatie 14-08-2017
Besluit 06-11-2017; Besluit 2017/2104
Bekendmaking in Publicatieblad i 18-11-2017; PB L 303 p. 1-5

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.