Europese Raad, 19-20/10/2017 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Europese Raad i, gepubliceerd op vrijdag 20 oktober 2017, 1:10.

Voornaamste agendapunten

De EU‑leiders zullen een aantal van de meest prangende kwesties bespreken, waaronder migratie, defensie, buitenlandse zaken en digitalisering.

"Wij moeten de eenheid behouden die wij tijdens het afgelopen jaar hebben kunnen ontwikkelen. Die eenheid hebben wij nodig om de migratiecrisis op te lossen, onbillijke aspecten van globalisering aan te pakken, het hoofd te bieden aan agressieve derde landen, de schadelijke gevolgen van de brexit te beperken, en de op regels gebaseerde internationale orde te behouden in deze moeilijke tijden."

Voorzitter Donald Tusk i in zijn uitnodiging voor de bijeenkomst

Uitnodiging van Donald Tusk aan de leden van de Europese Raad, 17 oktober 2017

Leidersagenda

Op vrijdagochtend zullen de leiders tijdens een informeel ontbijt de Leidersagenda bespreken. Dit is een concreet werkprogramma dat de activiteiten van de EU i tot juni 2019 moet sturen. Het is opgesteld door voorzitter Tusk in overleg met alle EU-lidstaten i.

Leidersagenda (achtergrondinformatie)

Migratie

De Europese Raad i zal de balans opmaken van de maatregelen om illegale migratiestromen op alle routes te controleren.

Naar verwachting zullen de leiders besluiten tot eventuele aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de lidstaten in de voorste linie en ter versterking van de samenwerking met de UNHCR i en de IOM i, alsook met landen van herkomst en doorreis.

Daarnaast zal de Europese Raad oproepen om vooruitgang te boeken bij de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Digitaal Europa

De Europese Raad zal bezien hoe de EU de kansen van de digitalisering kan grijpen en de uitdagingen ervan het hoofd kan bieden, voortbouwend op de digitale top van 29 september.

De leiders zullen ook de stand opmaken van de uitvoering van de digitale eengemaakte markt.

Digitale eengemaakte markt voor Europa (achtergrondinformatie)

Defensie

De staatshoofden en regeringsleiders zullen de besprekingen over de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) op het gebied van defensie voortzetten. Tijdens de Europese Raad van juni waren de leiders het eens over de noodzaak om met die vorm van samenwerking van start te gaan.

EU-samenwerking inzake veiligheid en defensie (achtergrond­informatie)

Externe betrekkingen

In het licht van de recente gebeurtenissen zullen de EU-leiders specifieke kwesties van buitenlands beleid bespreken, waaronder de betrekkingen met Turkije.

Zij zullen ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van non-proliferatie van kernwapens bespreken met betrekking tot het Koreaanse schiereiland en Iran.

Brexitonderhandelingen

De Europese Raad (art. 50) zal in EU-27-samenstelling spreken over de meest recente ontwikkelingen in de onderhandelingen naar aanleiding van de kennisgeving door het Verenigd Koninkrijk van zijn voornemen de EU te verlaten.

Europese Raad (art. 50), 22/10/2017

Brexit (achtergrondinformatie)

Programma