Elke König herbenoemd tot voorzitter van Afwikkelingsraad

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op maandag 18 december 2017.

De Raad verlengde op 18 december 2017 de ambtstermijn van Elke König als voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad van de EU.

Na 3 jaar als eerste voorzitter van de Afwikkelingsraad ooit wordt Elke Königs ambtstermijn vanaf 23 december 2017 met vijf jaar verlengd.

De 6 leden tellende raad houdt toezicht op de afwikkeling van niet-levensvatbare banken en werd in 2014 ingesteld in het kader van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, een sleutelonderdeel van de bankenunie van de EU.

Het besluit werd zonder debat aangenomen tijdens een zitting van de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie. Het Europees Parlement keurde het voorstel op 12 december 2017 goed.

Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

De bankenunie omvat momenteel de 19 landen van de eurozone. Daarnaast hebben 7 andere lidstaten verklaard er deel van te willen uitmaken. De ambtstermijn van de voorzitter van de raad kan slechts eenmaal worden verlengd.

  • Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Naar de bladzijde "Vergaderingen" Download als PDF