1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 17 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
11.11.2013  Goedkeuring van het door de Commissie, namens Euratom, sluiten van een protocol bij de overeenkomst met Macedonië om rekening te houden met de toetreding van Kroatië.
Aanbeveling com(2013)778
 
26.04.2011  Standpunt van de Unie inzake het besluit van de Stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro tot wijziging van zijn reglement van orde.
Besluit com(2011)230
 
03.02.2010  Standpunt van de Unie in het interimcomité EU-Servië inzake het reglement van orde van het comité, met inbegrip van de taakomschrijving en de structuur van de subcomités ...
Besluit com(2010)22
 
22.12.2009  In de stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro in te nemen standpunt inzake het reglement van orde.
Besluit com(2009)688
 
10.04.2008  Wijziging van Verordening (EG) nr. 866/2004 inzake een regeling op grond van artikel 2 van Protocol nr. 10 van de Toetredingsakte met voorschriften ten aanzien van ...
Verordening com(2008)8
 
08.04.2008  Standpunt van de EG in het interimcomité EG-Bosnië en Herzegovina inzake het reglement van orde, met inbegrip van de opdracht en de structuur van de subcomités EG-Bosnië ...
Besluit com(2008)185
 
20.11.2007  Ondertekening en sluiting van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken met Servië.
Besluit com(2007)744
 
06.11.2007  Beginselen, prioriteiten en voorwaarden die zijn opgenomen in het Europese partnerschap met Albanië.
Besluit com(2007)656
 
13.09.2007  Standpunt van de EG in het Interimcomité EG-Montenegro inzake het reglement van orde van het comité, met inbegrip van de taakomschrijving en de structuur van de ...
Besluit com(2007)522
 
21.06.2007  Sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Montenegro.
Besluit com(2007)350
 
19.02.2003  Verzoeken om toetreding tot de EU van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.
Advies com(2003)79
 
17.10.1997  Sluiting van een Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Overeenkomst met Roemenië in verband met de toetreding van Oostenrijk Finland, en Zweden ...
Beschikking com(1997)295
 
17.10.1997  Sluiting van een protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Overeenkomst met Bulgarije in verband met de toetreding van Oostenrijk Finland en Zweden ...
Beschikking com(1997)295
 
17.10.1997  Sluiting van een Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Overeenkomst met Polen in verband met de toetreding van Finland, Oostenrijk en Zweden tot ...
Beschikking com(1997)295
 
17.10.1997  Sluiting van een protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Overeenkomst met Slowakije anderzijds, in verband met de toetreding van Oostenrijk, ...
Beschikking com(1997)295
 
17.10.1997  Sluiting van een protocoll tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Overeenkomsten tussen de EG en Hongarije in verband met de toetreding van Oostenrijk, ...
Beschikking com(1997)295
 
17.10.1997  Sluiting van een protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Overeenkomst met Tsjechië in verband met de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden ...
Beschikking com(1997)295