1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 2682 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
29.02.2024  Gewijzigde begroting nr. 1 bij de begroting 2024 Wijzigingen van de begroting 2024 die nodig zijn als gevolg van de herziening van het MFK.
com(2024)80
 
22.02.2024  Halfjaarlijks verslag betreffende de uitvoering van de lenings- en schuldbeheertransacties en de daarmee verband houdende transacties tot het verstrekken van leningen ...
Verslag com(2024)93
 
12.01.2024  Toepassing van Verordening 2020/2092 betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting.
Mededeling com(2024)17
 
14.12.2023  Financial activities of the European Investment Bank - annual report 2023.
ini(2023)2229
 
23.10.2023  Financieringsinstrumenten, de begrotingsgaranties, de financiële bijstand en de voorwaardelijke verplichtingen Situatie op 31 december 2022.
Verslag com(2023)683
 
09.10.2023  Nota van wijzigingen nr. 1 bij de begroting 2024 Geactualiseerde geraamde behoeften voor landbouwuitgaven Andere aanpassingen en technische actualiseringen.
nota van wijzigingen bij een voorontwerp van de begroting com(2023)531
 
28.07.2023  Halfjaarlijks verslag betreffende de uitvoering van de lenings- en schuldbeheertransacties en de daarmee verband houdende transacties tot het verstrekken van leningen ...
Verslag com(2023)461
 
12.07.2023  Transparency and accountability of non-governmental organisations funded from the EU budget.
ini(2023)2122
 
28.06.2023  Communication from the commission to the European parliament, the council and the court of auditors annual accounts of the European commission for the financial year ...
Mededeling com(2023)393
 
28.06.2023  Follow-up van de kwijting voor het begrotingsjaar 2021.
Verslag com(2023)384
 
28.06.2023  Jaarrekening van het Europees ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2022.
Mededeling com(2023)392
 
28.06.2023  Geconsolideerde jaarrekening van de EU voor het begrotingsjaar 2022.
Mededeling com(2023)391
 
28.06.2023  2022 discharge: Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU).
com(2023)391
 
20.06.2023  Langetermijnprognose van toekomstige instromen en uitstromen van de EU-begroting (2024-2028).
Verslag com(2023)390
 
20.06.2023  Aangepast pakket voor de volgende generatie eigen middelen.
Mededeling com(2023)330
 
06.06.2023  Technische aanpassing van het meerjarig financieel kader voor 2024 overeenkomstig artikel 4 van Verordening 2020/2093 tot bepaling van het meerjarig financieel kader ...
Mededeling com(2023)320
 
31.05.2023  Gemeenschappelijk voorzieningsfonds in 2022.
Verslag com(2023)288
 
04.04.2023  Werking van het stelsel voor de controle van de traditionele eigen middelen (2019-2021).
Verslag com(2023)180
 
22.02.2023  Verslag over uitvoering van de lenings- en schuldbeheertransacties per art. 12 Uitvoeringsbesluit C(2022)9700 tweede helft 2022.
Verslag com(2023)93
 
30.11.2022  Door Hongarije ingediende corrigerende maatregelen overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 ter bescherming van de Uniebegroting.
Mededeling com(2022)687
 
28.10.2022  Financierings­instrumenten, de begrotingsgaranties, de financiële bijstand en de voorwaardelijke verplichtingen Situatie op 31 december 2021.
Verslag com(2022)560
 
05.10.2022  Wijziging nr. 1 begroting EU: aanvullende maatregelen om de gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne op te vangen en overige aanpassingen.
com(2022)670
 
08.07.2022  Halfjaarlijks verslag betreffende de uitvoering van de financieringstransacties in het kader van NextGenerationEU over 1 januari 2022 - 30 juni 2022.
Verslag com(2022)335
 
07.07.2022  Financial Activities of the European Investment Bank - annual report 2022.
ini(2022)2062
 
30.06.2022  Follow-up van de kwijting voor het begrotingsjaar 2020.
Verslag com(2022)331
 
23.06.2022  Jaarrekening van het Europees Ontwikkelingsfonds 2021.
Mededeling com(2022)321
 
23.06.2022  Geconsolideerde jaarrekening van de EU - begrotingsjaar 2021.
Mededeling com(2022)323
 
09.06.2022  Upscaling the 2021-2027 Multiannual Financial Framework: a resilient EU budget fit for new challenges.
ini(2022)2046
 
16.05.2022  Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (herschikking).
Verordening com(2022)223
 
05.05.2022  European Central Bank - annual report 2022.
ini(2022)2037
 
22.04.2022  Wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie.
Verordening com(2022)184
 
14.03.2022  Wijziging van Verordening 2021/768 wat betreft uitvoeringsmaatregelen voor de nieuwe eigen middelen van de EU.
Verordening com(2022)102
 
14.03.2022  Regels en procedures voor eigen middelen obv het emissiehandelssysteem, het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens, en aangaande kasmiddelen te voorzien.
Verordening com(2022)101
 
22.12.2021  Wijziging van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 betreffende het stelsel van eigen middelen van de EU.
Besluit com(2021)570
 
22.12.2021  Wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027.
Verordening com(2021)569
 
16.12.2021  Control of the financial activities of the European Investment Bank - annual report 2020.
ini(2021)2235
 
14.09.2021  2020 discharge: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).
dec(2021)2133
 
10.06.2021  The creation of guidelines for the application of the general regime of conditionality for the protection of the Union budget.
ini(2021)2071
 
10.06.2021  The borrowing strategy to finance Next Generation EU, the Union’s Recovery instrument.
ini(2021)2076
 
08.06.2021  Prestatiekader voor de EU-begroting in het MFK 2021-2027.
Mededeling com(2021)366
 
07.06.2021  Technische aanpassing van het meerjarig financieel kader voor 2022 overeenkomstig artikel 4 van Verordening 2020/2093 tot bepaling van het meerjarig financieel kader ...
Mededeling com(2021)365
 
14.04.2021  Nieuwe financieringsstrategie voor de financiering van NextGenerationEU.
Mededeling com(2021)250
 
26.02.2021  Inwerkingtreding van het gemeenschappelijk voorzieningsfonds.
Mededeling com(2021)88
 
18.12.2020  Technische aanpassing van het financieel kader voor 2021 overeenkomstig de verordening voor het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027.
Mededeling com(2020)848
 
14.12.2020  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting.
com(2020)843
 
16.11.2020  Amending letter N° 1 to the budget 2021 Adjustments resulting from the recent political agreement between the EP and the Council on the MFF 2021-2027.
com(2020)748
 
28.10.2020  DOOR DE ALGEMENE BEGROTING GEDEKTE GARANTIES Situatie op 31 december 2019.
Verslag com(2020)677
 
18.08.2020  Beheer van het garantiefonds van het Europees fonds voor strategische investeringen in 2019.
Verslag com(2020)385
 
17.07.2020  Garantiefonds en het beheer hiervan in 2019.
Verslag com(2020)327
 
07.07.2020  Follow-up van de kwijting voor het begrotingsjaar 2018 (Samenvatting).
Verslag com(2020)311