1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 345 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
03.07.2019  Aanvulling van de onderhandelings­richtsnoeren voor de ontwikkelingsagenda van Doha betreffende de onderhandelingen over een multilateraal kader inzake ...
Aanbeveling com(2019)314
 
17.06.2019  Handels- en investeringsbelemmeringen 1 January 2018 - 31 December 2018.
Verslag com(2019)271
 
14.05.2019  Machtiging om onderhandelingen aan te gaan over de modernisering van het Verdrag inzake het Energiehandvest.
com(2019)231
 
02.04.2019  Aanvulling richtsnoeren voor onderhandelingen over de ontwikkelingsagenda van Doha mbt plurilaterale onderhandelingen over regels en verbintenissen inzake elektronische ...
Aanbeveling com(2019)165
 
27.03.2019  37e jaarverslag over de antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsactiviteiten van de EU en tegen de EU gerichte handelsbeschermings­instrumenten door derde landen in ...
Verslag com(2019)158
 
05.03.2019  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 2018/196 betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten uit de VS.
Verslag com(2019)118
 
13.02.2019  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 2015/936 over de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder een ...
Verslag com(2019)79
 
18.01.2019  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst met de VS betreffende conformiteitsbeoordeling.
Aanbeveling com(2019)15
 
18.01.2019  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst met de VS betreffende de afschaffing van douanerechten op industriegoederen.
Aanbeveling com(2019)16
 
14.12.2018  Uitvoering van Verordening 428/2009 tot instelling van een regeling voor controle op uitvoer, overbrenging, tussenhandel en doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.
Verslag com(2018)852
 
27.11.2018  Machtiging voor onderhandelingen over het wijzigen van het tariefcontingent voor vlees van pluimvee in het kader van de associatieovereenkomst met Oekraïne.
Aanbeveling com(2018)765
 
31.10.2018  Uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten 1 januari 2017 - 31 december 2017.
Verslag com(2018)728
 
18.10.2018  Vijftiende verslag - Overzicht van handelsbeschermings­maatregelen van derde landen tegen de EU voor het jaar 2017.
Verslag com(2018)701
 
17.10.2018  Sluiting van de investeringsbeschermings­overeenkomst met Vietnam.
Besluit com(2018)693
 
04.10.2018  Toepassing van Verordening (EU) nr. 978/2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties.
Verslag com(2018)665
 
02.08.2018  Standpunt EU in de bijeenkomst van de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten.
Besluit com(2018)565
 
31.07.2018  36e jaarverslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsactiviteiten van de EU (2017).
Verslag com(2018)561
 
19.07.2018  Standpunt EU in de bijeenkomst van de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten.
Besluit com(2018)542
 
26.06.2018  Handels- en investeringsbelemmeringen 1 januari 2017 - 31 december 2017.
com(2018)489
 
14.06.2018  Implementation of the GSP Regulation No 978/2012.
ini(2018)2107
 
14.06.2018  Comprehensive European industrial policy on artificial intelligence and robotics.
ini(2018)2088
 
14.06.2018  Blockchain: a forward-looking trade policy.
ini(2018)2085
 
14.06.2018  WTO: the way forward.
ini(2018)2084
 
17.05.2018  JAARLIJKSE EVALUATIE DOOR DE COMMISSIE van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de lidstaten inzake exportkredieten in de zin van Verordening (EU) nr. 1233/2011.
com(2018)305
 
04.05.2018  Jaarlijkse evaluatie door de Commissie van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de lidstaten inzake exportkredieten in de zin van Verordening (EU) nr. 1233/2011.
com(2018)262
 
19.04.2018  Implementation of the Directive 2011/7/EU on combating late payment in commercial transactions.
ini(2018)2056
 
18.04.2018  Sluiting van de investeringsbeschermingsovereenkomst met Singapore.
Besluit com(2018)194
 
12.02.2018  Verslag over het stelsel van algemene preferenties voor de periode 2016-2017.
com(2018)36
 
05.02.2018  Standpunt EU in het EPO-comité opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst (EPO) met Ivoorkust inzake het reglement van orde van het EPO-comité.
Besluit com(2018)54
 
18.01.2018  Protection of the EU’s financial interests - Recovery of money and assets from third-countries in fraud cases.
ini(2018)2006
 
18.01.2018  Harnessing globalisation: trade aspects.
ini(2018)2005
 
21.11.2017  Uitvoering van Verordening (EG) nr. 428/2009 aangaande controles op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.
Verslag com(2017)679
 
09.11.2017  Uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten 1 januari 2016 - 31 december 2016.
Verslag com(2017)654
 
20.10.2017  Jaarlijks verslag over de uitvoering van de vrijhandelsovereenkomst met korea.
Verslag com(2017)614
 
17.10.2017  35e jaarverslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsactiviteiten van de EU (2016).
Verslag com(2017)598
 
10.10.2017  Derde jaarverslag betreffende de uitvoering van de handelsovereenkomst met Colombia/Peru.
Verslag com(2017)585
 
14.09.2017  Recommendation to the Council on the proposed negotiating mandate for trade negotiations with New Zealand.
ini(2017)2193
 
14.09.2017  Recommendation to the Council on the proposed negotiating mandate for trade negotiations with Australia.
ini(2017)2192
 
13.09.2017  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst met Nieuw-Zeeland.
Aanbeveling com(2017)469
 
13.09.2017  Verslag over de uitvoering van de strategie voor handelsbeleid Handel voor iedereen - Zorgen voor vooruitstrevend handelsbeleid om de mondialisering in goede banen te ...
Verslag com(2017)491
 
13.09.2017  Evenwichtig en vooruitstrevend handelsbeleid om de mondialisering in goede banen te leiden.
Mededeling com(2017)492
 
13.09.2017  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst met Australië.
Aanbeveling com(2017)472
 
13.09.2017  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een verdrag tot oprichting van een multilateraal gerecht voor de beslechting van investeringsgeschillen.
Aanbeveling com(2017)493
 
27.07.2017  Veertiende verslag overzicht van handelsbeschermingsmaatregelen van derde landen tegen de EU voor het jaar 2016.
Verslag com(2017)401
 
11.07.2017  Eerste evaluatie van het toepassingsgebied van de handhavingsverordening.
Verslag com(2017)373
 
23.06.2017  Handels- en investeringsbelemmeringen 1 januari 2016 - 31 december 2016.
Verslag com(2017)338
 
18.05.2017  Implementation of the common commercial policy. Annual report.
ini(2017)2070
 
18.05.2017  Towards a digital trade strategy.
ini(2017)2065
 
05.04.2017  Derde jaarlijks verslag over de uitvoering van deel IV van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika.
Verslag com(2017)160
 
07.02.2017  JAARLIJKSE EVALUATIE DOOR DE COMMISSIE van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de lidstaten inzake exportkredieten in de zin van Verordening (EU) nr. 1233/2011.
com(2017)67