COM(2020)576 EU
Wijziging tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de Stille-Oceaanstaten met het oog op toetreding van Samoa en de Salomonseilanden en toekomstige toetredingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van de overeenkomst tot wijziging van de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Stille-Oceaanstaten, anderzijds, met het oog op de toetreding van de Onafhankelijke Staat Samoa en de Salomonseilanden en toekomstige toetredingen van andere eilandstaten in de Stille Oceaan

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement amending the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part, as regards the accessions of the Independent State of Samoa and the Solomon Islands, and of future accessions of other Pacific Island States
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2020)576 NLEN
Extra COM-nummers COM(2020)576
Procedurenummer i 2020/0263(NLE)
Celex-nummer i 52020PC0576

2.

Key dates

Document 22-09-2020
Online publicatie 22-09-2020

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.