Belangrijkste thema's en media-evenementen 19 maart ‑ 1 april 2018 - EU monitor

EU monitor
Maandag 20 januari 2020
kalender
Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 16 maart 2018.

Overzicht van de belangrijkste onderwerpen die de Raad i de komende twee weken zal bespreken.

Raad Buitenlandse Zaken i, maandag 19 maart

De Raad zal de situaties in Oekraïne, Syrië en Iran bespreken. De EU-Ministers van Buitenlandse Zaken zullen van gedachten wisselen met de Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Korea (Zuid-Korea), Kang Kyung‑wha, met als voornaamste onderwerp de situatie op het Koreaanse schiereiland (DVK, Noord-Korea)

Raad Landbouw en Visserij i, maandag 19 maart

Naar verwachting zal de Raad conclusies aannemen over de mededeling van de Commissie getiteld "De toekomst van voeding en landbouw", en van gedachten wisselen over de verordening inzake een meerjarenplan voor demersale soorten in het westelijk deel van de Middellandse Zee

Raad Algemene Zaken i, dinsdag 20 maart

De Raad zal de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad verder voorbereiden en het Europees Semester bespreken.

Raad Algemene Zaken (art. 50), dinsdag 20 maart

De ministers van de EU-27 zullen zich buigen over de ontwerprichtsnoeren inzake het kader voor de toekomstige betrekkingen met het VK, en over de stand van zaken in de brexitonderhandelingen.

Europese Raad, op donderdag 22 maart

De Europese Raad in maart zal voornamelijk gewijd zijn aan economische vraagstukken. De leiders zullen dieper ingaan op de eengemaakte markt, het Europees Semester, sociale vraagstukken en handel. Daarnaast zullen zij zich buigen over de recente ontwikkelingen in de betrekkingen met Turkije, en zullen zij voorbereidingen treffen voor de komende top EU-Westelijke Balkan op 17 mei. In het kader van de Leidersagenda zal worden gesproken over belastingen. Ten slotte zullen de EU‑leiders de brexit (in EU‑27-samenstelling) en de toekomst van de EMU (in Eurotop­samenstelling) bespreken.

Europese Raad (art. 50), vrijdag 23 maart

De leiders van de EU‑27 zullen richtsnoeren aannemen over het kader voor de toekomstige betrekkingen met het VK na de brexit.

Eurotop, vrijdag 23 maart

De 19 lidstaten van de eurozone zullen zich buigen over de ontwikkeling op lange termijn van de economische en monetaire unie, met inbegrip van meer ambitieuze voorstellen in verband met de budgettaire en economische aspecten.

Download als PDF