Amhaouch: Meest optimale indeling luchtruim is het doel

Met dank overgenomen van M. (Mustafa) Amhaouch i, gepubliceerd op woensdag 27 juni 2018.

De herindeling van het Nederlandse luchtruim moet klaar en operationeel zijn in 2023. Klaar in die zin dat voor Lelystad Airport hoger gevlogen moet worden en dat er een einde komt aan de laagvliegroutes, zoals o.a. bij Zwolle en Wezep. Dat was de insteek van CDA woordvoerder luchtvaart Mustafa Amhaouch tijdens een debat over het Plan van Aanpak Luchtruimherziening.

Kernteams

Amhaouch: “De komende jaren is Nederland bezig met de herindeling van het luchtruim. Het gaat erom hoe we tot een meest optimale inrichting van het luchtruim komen. Dat is niet eenvoudig, want er spelen complexe vraagstukken op dit gebied, en de belangen zijn vaak tegenstrijdig. Het CDA is dan ook voorstander van kernteams per provincie, die zich hierover gaan buigen. We vinden het belangrijk om vooraf duidelijk te hebben hoe de overlegstructuur gaat worden. Wie overlegt met wie, wie is waarvoor verantwoordelijk, wie hakt wanneer de knopen door? Dat voorkomt verwarring en vertraging achteraf.”

Verkeersverdelingsregel

Tijdens het overleg kwamen meerdere onderwerpen aan de orde. Zo is er een verkeersverdelingsregel in de maak. Die moet er voor zorgen dat alleen vakantievluchten van Schiphol over gaan naar Lelystad. Deze regel moet eerst beoordeeld en goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Amhaouch wees erop dat de verkeersverdelingsregel en de marktwerking elkaar niet moeten gaan bijten. “Het doel is natuurlijk wel dat de ‘slots’ die vrijkomen op Schiphol niet ingevuld worden door de concurrenten van de vakantievluchten die naar Lelystad verhuizen.”

Afstemming vliegtaks

Amhaouch was ook benieuwd hoe het staat met de afstemming tussen een mogelijke invoering van een Europese en een nationale vliegtaks.

“Wordt het een belasting of extra heffing? En wat zijn bijvoorbeeld de prijseffecten van gewone kerosine ten opzichte van de 2 tot 3 keer zo dure bio-kerosine? Wij willen wel een duidelijke afstemming en goede afweging tussen al deze opties.” Het CDA vindt het ook belangrijk daarmee in lijn te blijven met onze buurlanden Duitsland en België. Daar zijn namelijk al vele vliegvelden aanwezig in de grensregio.