Amhaouch: Inzetten op beter handelsklimaat Nederlands bedrijfsleven

Met dank overgenomen van M. (Mustafa) Amhaouch i, gepubliceerd op vrijdag 7 september 2018.

Woensdag heeft CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch, woordvoerder buitenlandse handel, zicht tijdens een debat over handelsbevordering tegenover minister Kaag sterk gemaakt voor het Nederlands bedrijfsleven. Hij ging daarbij specifiek in op de kansen voor bedrijven in de handelsrelatie met Marokko, belemmeringen die worden ervaren bij handelsakkoorden en de gevolgen van Amerikaanse sancties op Iran voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Marokko studie

Op verzoek van de Kamer is er onderzoek gedaan naar de handelsrelatie tussen Nederland en Marokko. De sterke historische band en het aanwezige verwantschap tussen Nederland en Marokko bieden kansen die we moeten pakken. Vooral op het gebied van energie, logistiek, transport en in de maritieme sector is veel winst te behalen. Voor Nederlandse bedrijven in zonne-energie en scheepsbouwers is dit hét moment om zaken te gaan doen. Daarom heeft Amhaouch de minister gevraagd hiervoor de juiste voorwaarden te scheppen, bijvoorbeeld door het organiseren van een handelsmissie in het voorjaar van 2019.

Handelsakkoorden

Amhaouch vroeg de minister ook hoe Nederlandse bedrijven beter gebruik kunnen maken van de handelsakkoorden die worden gesloten en welke kansen er door de Brexit liggen voor onze mondiale handelspositie. Verder bleek uit een rapport van Ecorys dat 40% van de ondervraagde bedrijven geen belemmeringen ervaren bij handelsakkoorden. Maar hoe zit het met de overige 60%? Welke problemen ervaren zij? Volgens Amhaouch moet de relatie met landen worden geïntensiveerd wanneer hier een akkoord mee wordt gesloten. De minister heeft aangegeven hier op terug te komen in de verwachte Handelsbrief.

Amerikaanse sancties Iran

Tenslotte heeft Amhaouch gevraagd naar de gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven van de sancties van de VS op Iran. Hierover heeft hij samen met CDA-woordvoerder buitenlandse zaken Martijn van Helvert deze zomer al Kamervragen gesteld. Nederlandse bedrijven die investeringen hebben gedaan, krijgen of hebben nu al last van dit Amerikaanse beleid. We moeten naast onze eigen bedrijven gaan staan. De minister gaf aan dat de EU herhaaldelijk zorgen heeft uitgesproken richting de VS en zoekt met steun van Nederland en andere lidstaten om waar mogelijk handel met Iran te behouden.