Amhaouch: Stimuleer jongeren om voor techniek te kiezen

Met dank overgenomen van M. (Mustafa) Amhaouch i, gepubliceerd op donderdag 28 juni 2018.

Het kabinet moet meer energie stoppen in het enthousiasmeren van jongeren voor techniek. Dat bepleitte CDA-woordvoerder Mustafa Amhaouch deze week in een debat over de voortgang van het Techniekpact. Dit pact moet ervoor zorgen dat aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de technieksector wordt verbeterd en het tekort aan technisch personeel wordt teruggedrongen. Het CDA is dan ook groot voorstander van het Techniekpact. Amhaouch: “Daarnaast is het heel belangrijk dat in het regeerakkoord structureel 100 miljoen euro per jaar beschikbaar wordt gesteld voor een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het vmbo.” Uit rapporten van ING van vorig jaar blijkt namelijk dat een jaarlijks tekort van 20.000 mbo-opgeleide technici dreigt en dat er tot 2030 120.000 nieuwe medewerkers nodig zijn in technologische industrie.

Imagoprobleem

CDA woordvoerder Mustafa Amhaouch: “Het vmbo/mbo kampt met een imagoprobleem, dat snel aangepakt moet worden. Nog te veel ouders denken namelijk dat hun kinderen alleen succes kunnen behalen via het algemeen vormend onderwijs. Verder moet voorkomen worden dat opleidingen gaan sluiten vanwege te weinig aanmeldingen. Het CDA pleit dan ook voor een regionale norm in plaats van een nationale norm bij de keus tussen het wel of niet openhouden van een opleiding.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat niet alleen aandacht wordt gericht op opleidingen met techniek, maar dat techniek onderdeel wordt van alle opleidingen. Ook vindt het CDA het van belang dat het opleidingsaanbod zich tijdig aanpast aan de vraag op de arbeidsmarkt. Waarbij jongeren goed worden geïnformeerd over de kansen op werk die hun opleiding biedt, zodat studenten worden opgeleid voor een baan die er werkelijk is. En tot slot moet er meer aandacht komen voor het feit dat slechts 52% van de afgestudeerden in techniek ook echt kiest voor een baan in de techniek. Wat is hier de verklaring voor, en hoe kunnen we dit percentage verhogen?

Rol werkgevers

Amhaouch hamerde ook op het belang van tijdige om-, bij- en herscholing. “Daardoor kan iemand die werkloos dreigt te worden in een sector waar de vraag naar personeel afneemt tijdig wordt klaargestoomd om aan de slag te gaan in een sector waar juist wel vraag is naar personeel.”

Actieve rol bedrijven

Bedrijven met behoefte aan technisch personeel kunnen zelf ook actie ondernemen richting scholen, bijvoorbeeld door gastlessen te geven of excursies naar hun bedrijf te organiseren. Amhaouch: “Dit gebeurt nog maar op ongeveer 1000 van de 6806 scholen. Hoe kan dit worden aangejaagd? En hoe kunnen we er voor zorgen dat het bedrijfsleven meer kan helpen om de doelstellingen uit het techniekpact te behalen?”