Kabinet steunt voorstellen voor verruiming inspraak nationale parlementen

woensdag 12 september 2018, 15:38

DEN HAAG (PDC i) - Het kabinet zou graag zien dat nationale parlementen meer inspraak hebben in het Europese beleidsvormingsproces, zo blijkt uit de reactie op het rapport van het "Task Force on Subsidiarity, Proportionality and 'Doing Less More Efficiently".

Het doel van de Task Force, die onder leiding staat van Eerste Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans i, is om het subsidiariteits- i en proportionaliteitsbeginsel i te onderzoeken en te zien hoe dit beter kan. Ook moet de groep kijken hoe de lidstaten i meer inspraak kunnen hebben in het Europese beleidsvormingsproces.

Het kabinet is positief over de suggestie van de Task Force om nationale parlementen gedurende het gehele wetgevingsproces inspraak te geven. Momenteel krijgen zij maar acht weken de tijd om de behandeling van een Commissievoorstel tegen te houden. Ook vindt het kabinet het idee van een gemeentschappelijk toetsingskader voor subsidiariteit en proportionaliteit interessant. Lidstaten hebben nu hun eigen methodes om wetsvoorstellen te toetsen op subsidiariteit en proportionaliteit.

Jean-Claude Juncker i kondigde de instelling van de Task Force aan in zijn State of the Union i van 2017. Het plan past goed in het voornemen van de Commissie Juncker i om zich te richten op hoofdzaken, en niet alles te reguleren.