Ook Eerste Kamer ziet EU-Kiesakte in strijd met subsidiariteitsbeginsel

dinsdag 12 juli 2022, 15:50

DEN HAAG (PDC i) - De meerderheid van de Eerste Kamer vindt dat de nationale volksvertegenwoordiging zeggenschap moet houden over verkiezingen die in het eigen land worden georganiseerd, ook als dit de verkiezingen voor het Europees Parlement i betreft. In navolging van de Tweede Kamer, heeft de Eerste Kamer nu naar buiten gebracht het voorstel voor de wijziging van de Europese Kiesakte in strijd met het subsidiariteitsbeginsel i te beschouwen.

Als de Europese Kiesakte zou worden aangenomen, zouden Europese lidstaten geen of beperkte zeggenschap hebben over de manieren waarop gestemd kan worden bij de Europese verkiezingen, de dag waarop de Europese verkiezingen gehouden worden, de regels rondom het campagnevoeren, partijdemocratie en gendergelijkheid bij het opstellen van de kandidatenlijsten.

De nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie hebben de mogelijkheid om bij nieuwe voorstellen voor Europese wetgeving aan te geven dat het onderwerp van een wetsvoorstel niet op Europees niveau, maar op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau thuishoort. Als de helft van de nationale parlementen aangeeft dat een onderwerp niet Europees behandeld moet worden dan moet de Europese Commissie i het voorstel heroverwegen. Er wordt dan gesproken over de 'oranje kaart'.

Bron: Eerste Kamer