Conclusies van de Europese Raad over het meerjarig financieel kader en over externe betrekkingen - EU monitor

EU monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender
Met dank overgenomen van Europese Raadái, gepubliceerd op donderdag 13 december 2018.
 • 1. 
  De Europese Raadái verwelkomt de intensieve voorbereidende werkzaamheden die gedurende het afgelopen halfjaar zijn verricht met betrekking tot het toekomstig meerjarig financieel kader en neemt nota van het voortgangsverslag van het voorzitterschap. Hij verzoekt het aantredende voorzitterschap met deze werkzaamheden door te gaan en voor de volgende fase van de onderhandelingen een oriŰntatie te formuleren, opdat in het najaar van 2019 in de Europese Raad een akkoord kan worden bereikt.

IV. Overige punten

Externe betrekkingen

 • 7. 
  De Europese Raad heeft de voorbereidingen besproken voor de komende top met de Liga van Arabische Staten, op 24 en 25 februari 2019.
 • 8. 
  De Europese Raad geeft uiting aan zijn grote bezorgdheid in verband met de escalatie in de Straat van Kertsj en de Zee van Azov, en in verband met de schendingen van het internationaal recht door Ruslandái. Hij bevestigt zijn gehechtheid aan het internationaal recht, de soevereiniteit, territoriale integriteit en onafhankelijkheid van Oekra´neái en het EUái-beleid van niet-erkenning van de illegale annexatie van de Krim. Het gebruik van militair geweld door Rusland valt niet te verantwoorden. De Europese Raad vraagt dat alle vastgehouden Oekra´ense zeelui terstond worden vrijgelaten, dat de in beslag genomen vaartuigen worden teruggegeven en dat alle schepen een vrije doorvaart door de Straat van Kertsj wordt verleend. De EU staat paraat om maatregelen aan te nemen om haar steun, in het bijzonder voor de getroffen gebieden van Oekra´ne, nog te versterken.
 • 9. 
  De Europese Raad is zeer verheugd over de positieve stemming in het Europees Parlementái over de economische partnerschapsovereenkomstái EU-Japan en ziet uit naar de spoedige inwerkingtreding ervan.

Naar de bladzijde "Vergaderingen" Download als PDF