COM(2018)837 - Standpunt EU wat betreft de formulieren voor certificaten voor de invoer in de EU van wijnbouwproducten uit Japan, en wat betreft de nadere zelfcertificerings­voorschriften - EU monitor

EU monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender

COM(2018)837 EUe
Standpunt EU wat betreft de formulieren voor certificaten voor de invoer in de EU van wijnbouwproducten uit Japan, en wat betreft de nadere zelfcertificerings­voorschriften

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan opgerichte Werkgroep wijn, wat betreft de formulieren die moeten worden gebruikt voor certificaten voor de invoer in de Europese Unie van wijnbouwproducten van oorsprong uit Japan, en wat betreft de nadere zelfcertificeringsvoorschriften

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Working Group on Wine set up by the Economic Partnership Agreement between the European Union and Japan as regards the forms to be used for certificates for the import of wine products originating in Japan into the European Union and the modalities concerning the self-certification
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2018)837 NLEN
Extra COM-nummers COM(2018)837
Procedurenummer i 2018/0425(NLE)
Celex-nummer i 52018PC0837

2.

Key dates

Document 14-12-2018
Online publicatie 14-12-2018
Besluit 28-01-2019; Besluit 2019/136
Bekendmaking in Publicatieblad i 29-01-2019; PB L 25 p. 25-33

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.