Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 29 mei 2020
kalender

Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op maandag 14 januari 2019.

Financiën

Op 21 en 22 januari vindt in Brussel de eerste Eurogroep/Ecofinraad plaats in 2019. Op de agenda staat onder meer het EU-voorstel “InvestEU” dat beoogt 14 reeds bestaande investeringsinstrumenten onder de Europese begroting - inclusief het EFSI of “Juncker Fonds” - samen te voegen in een overkoepelend instrument dat bij de start van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK) van start zou moeten gaan.

Een ander onderwerp op de agenda is de aftrap van het Europees Semester 2019: de jaarlijkse cyclus van economische- en begrotingscoördinatie van de EU. Verder wordt aandacht besteed aan de recentelijk door de Europese Commissie gepubliceerde (niet-wetgevende) mededeling “Naar een sterkere internationale rol van de euro” die de Kamer eind 2018 als prioritair EU-voorstel heeft aangemerkt. Tot slot blikt de Eurogroep terug op de uitkomsten van de Europese Raad van december; hierin wordt de Eurogroep opgeroepen het komende half jaar werk te maken van de verdieping van de EMU. De Eurogroep zal zich richten op vervolgstappen om te komen tot een hervormd Europees Stabiliteitsmechanisme, een Europees depositogarantiestelsel en aanpassingen binnen het MFK.

  • 17/01: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 21 en 22 januari 2019