Commissie verheugd over akkoord inzake grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 13 maart 2019.

Het Europees Parlement en de lidstaten hebben vandaag een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe regels waardoor ondernemingen binnen de interne markt beter kunnen fuseren, worden gesplitst of verhuizen en tegelijkertijd krachtige waarborgen worden geboden.

Door deze regels zullen ondernemingen in de hele EU beter kunnen concurreren en gemakkelijker kunnen uitbreiden. Zij bevatten krachtige waarborgen voor werknemers, minderheidsaandeelhouders en schuldeisers en zorgen ervoor dat deze grensoverschrijdende operaties niet kunnen worden aangewend voor fraude of misbruik.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans i en commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid Věra Jourová i: "Onze interne EU-markt biedt ondernemingen veel mogelijkheden om te verhuizen en om te groeien. Tot nu toe hebben ondernemingen deze kansen in de praktijk echter niet ten volle kunnen benutten. De nieuwe regels inzake grensoverschrijdende mobiliteit zullen ondernemingen duidelijke procedures bieden, wat kosten en tijd zal besparen. Ondernemers zullen kunnen kiezen waar zij zaken doen en hoe zij hun ondernemingen uitbreiden of reorganiseren. Tegelijkertijd bieden de nieuwe regels strenge waarborgen, die de rechten van werknemers beschermen en, voor het eerst, activiteiten op het gebied van fraude of misbruik voorkomen.”

Hierdoor zullen ondernemingen kunnen profiteren van een brede reeks Europese regels op grond waarvan zij van de ene naar de andere lidstaat kunnen verhuizen of over de binnengrenzen heen in meerdere eenheden kunnen worden gesplitst.

Tegelijkertijd zullen nationale autoriteiten op grond van de nieuwe regels een grensoverschrijdende operatie kunnen stopzetten in geval van fraude of misbruik waarmee nationaal of EU-recht wordt ontweken of een dergelijk ontwijken wordt beoogd, of met een crimineel oogmerk.

Werknemers, vooral waar het hun recht op informatie, raadpleging en medezeggenschap betreft, alsook minderheidsaandeelhouders en schuldeisers zullen krachtige waarborgen genieten die hun rechten tijdens grensoverschrijdende operaties beschermen. De bescherming van deze belanghebbenden zal hierdoor aanzienlijk verbeteren ten opzichte van de huidige situatie, met haar versnipperde regels en gebrek aan rechtszekerheid.

Volgende stappen

Het voorlopige akkoord moet nu officieel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de EU.

Achtergrond

De wijziging van de richtlijn aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen maakt deel uit van het pakket vennootschapsrecht dat de Europese Commissie in april 2018 heeft voorgesteld.

Voor verdere informatie

Alle informatie over het pakket vennootschapsrecht vindt u hier.

Over het andere deel van het pakket vennootschapsrecht, inzake de digitalisering van het vennootschapsrecht, werd reeds op 5 februari overeenstemming bereikt - zie verklaring.

STATEMENT/19/1608

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail