Commissie presenteert resultaten van initiatief ter ondersteuning van regio's in industriële transitie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 8 mei 2019.

Vandaag presenteert de Commissie de eerste resultaten van een initiatief dat een jaar geleden is opgestart om tien EU i-regio's en twee lidstaten te steunen bij de industriële transitie.

De regio's en lidstaten in kwestie hebben om steun en expertise van de Commissie verzocht om de industriële transitie in goede banen te leiden en ontwikkelingsstrategieën te ontwerpen op basis van hun "troeven op het gebied van slimme specialisatie".

Het afgelopen jaar hebben deskundigen van de Commissie samen met nationale en regionale overheden onderzocht welke obstakels een rem voor werkgelegenheid en groei vormen. Als eerste resultaat van het initiatief zijn 12 proefprojecten opgestart - één per regio of lidstaat - om de specifieke obstakels voor industriële transitie uit de weg te ruimen. Elk van deze vandaag gepresenteerde projecten ontvangt een EU-subsidie van 300 000 EUR.

Commissaris voor Regionaal Beleid, Corina Crețu i, verklaarde naar aanleiding van de eerste resultaten van het initiatief: "Op basis van de eerste resultaten nodig ik alle regio's uit zich in de toekomst bij het initiatief aan te sluiten. Ze moeten hun plus- en minpunten opsporen om hun positie in de waardeketen van onze geglobaliseerde economie te kunnen verbeteren. Daartoe krijgen ze in de volgende langetermijnbegroting van de EU toegang tot meer dan 90 miljard EUR aan cohesiemiddelen voor onderzoek, innovatie en kleine en middelgrote ondernemingen."

Cantabria, Spanje: Door technologische veranderingen zijn in de regionale agrovoedingssector veel banen verloren gegaan. Met behulp van de EU-subsidie start de regio een project om mensen in deze sector te herscholen met het oog op hun integratie op de arbeidsmarkt.

Centre-Val de Loire, Frankrijk: De regio wil de vaardigheden van de bevolking afstemmen op de banen van morgen. Mede dankzij het door de EU gefinancierde proefproject kunnen plaatselijke kleine en middelgrote ondernemingen in traditionele sectoren kennis en digitale vaardigheden ontwikkelen.

Grand Est, Frankrijk: Met het oog op de overgang naar een koolstofarme economie zal de regio met behulp van de EU-subsidie een hub opzetten om oplossingen te testen voor de energietransitie in plaatselijke bedrijven.

Hauts-de-France, Frankrijk: Met het oog op de aanpassing aan digitale en technologische veranderingen zal de regio de subsidie gebruiken om plaatselijke innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen te helpen digitale technologieën in hun productieprocessen of productontwerp te integreren.

Litouwen: Mede dankzij de EU-subsidie zal een stappenplan voor een circulaire economie worden ontwikkeld voor de hele Litouwse industrie.

Noord-Oost-Finland, Finland: De regio zal ondernemingen helpen bij de toepassing van innovatieve oplossingen die door andere actoren (bijvoorbeeld universiteiten en starterscentra) zijn ontwikkeld. De regio start een proefproject om interregionale innovatie in de bosbouw en de houtindustrie te bevorderen en te financieren.

Manchester, Verenigd Koninkrijk: De regio zal de EU-subsidie gebruiken om een "Good Employment Charter" te ontwikkelen en te testen ter bevordering van vaardigheden, arbeidskwaliteit, productiviteit en lonen in plaatselijke bedrijven.

Noord-Midden-Zweden, Zweden: Met het oog op de overgang naar een koolstofarme en circulaire economie zal de regio een laboratorium oprichten om hulpbronnenefficiënte oplossingen voor plaatselijke bedrijven te ontwikkelen.

Piemonte, Italië: De regio wil open innovatie bevorderen en mechanismen ter financiering van innovatie ontwikkelen. Met behulp van de EU-subsidie zal de regio nieuwe oplossingen testen voor het beheer en de financiering van plaatselijke industriële clusters en voor de regionale verspreiding van innovatie.

Saksen, Duitsland: De regio zal de EU-subsidie gebruiken om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen om de regionale automobielindustrie koolstofarm te maken.

Slovenië: Het land zal een fysiek en online-samenwerkingsplatform opzetten om de Sloveense industrie 4.0. te ontwikkelen, die onder meer gebieden als cyberbeveiliging, cloudcomputing, big data en robotica omvat.

Wallonië, België: De regio zal nieuwe oplossingen op het gebied van kunststoffen testen - van productie tot consumptie en recyclage - en circulaire processen voor kunststoffen in plaatselijke kleine en middelgrote ondernemingen promoten.

Achtergrond

De baten van de globalisering zijn wijdverspreid, maar de prijs ervan wordt vaak door bepaalde plaatselijke gemeenschappen betaald. Terwijl sommige regio's de vruchten hebben geplukt van de groeiende handelsmogelijkheden, hebben andere regio's nog steeds moeite om zich aan te passen aan de innovatie, de digitalisering en de decarbonisatie en om zich de noodzakelijke vaardigheden in de geglobaliseerde economie eigen te maken.

De 12 regio's en lidstaten hebben veel met elkaar gemeen: er zijn de afgelopen 15 jaar veel banen in de industrie verloren gegaan, maar ze hebben allemaal troeven en de wil om hun economie te hervormen. In juli 2017 heeft de Commissie een mededeling over "Strengthening innovation in EU regions" gepresenteerd en de aanzet tot twee initiatieven gegeven: één met betrekking tot de industriële transitie (waarvan de resultaten vandaag worden gepresenteerd) en één over het opzetten van interregionale partnerschappen voor innovatie (waarvan de resultaten in december 2017 zijn gepresenteerd).

Meer informatie

Brochure - Industrial transition: no regions left behind

Factsheet - An EU industry fit for the future

Persbericht - Regio's kunnen profiteren van nieuwe EU-steun voor opbouw veerkrachtige economieën (september 2017)

Persbericht - Commission gives new support to help industrial transition regions build resilient and low-carbon economies (december 2017)

Persbericht - More Commission support for industrial regions to build resilient and competitive economies (maart 2018)

IP/19/2419

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail