Belangrijkste thema's en media-evenementen 20 mei - 2 juni 2019 - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 11 juli 2020
kalender

Belangrijkste thema's en media-evenementen 20 mei - 2 juni 2019

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 17 mei 2019.

Overzicht van de belangrijkste onderwerpen die de Raad van de EU de komende 2 weken zal bespreken.

Raad Algemene Zaken, 21 mei 2019

De Raad zal spreken over de financiering van het extern optreden in de volgende lange­termijn­begroting van de EU (MFK) en voorbereidingen treffen voor de Europese Raad van juni. Onder de rubriek diversen op de agenda zal de Commissie haar mededeling over het versterken van de rechtsstaat in de EU presenteren.

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport, 22 en 23 mei 2019

De Raad EJCS zal conclusies aannemen over jongeren en de toekomst van werk, een aanbeveling over een brede benadering van onderwijzen en leren van talen, conclusies over jonge creatieve generaties en conclusies over toegang tot sport voor personen met een handicap. De ministers zullen debatteren over onderwerpen op elk van de 4 gebieden binnen de EJCS-bevoegdheid.

Raad Buitenlandse Zaken (Handel), 27 mei 2019

De Raad zal zich buigen over de WTO-hervorming en -onderhandelingen, de handels­betrekkingen tussen de EU en de VS, de voor­bereidingen voor de ondertekening van de handels­overeenkomsten tussen de EU en Vietnam en andere lopende handels­besprekingen.

Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart), 27 en 28 mei 2019

Op 27 mei zal de Raad openbare oriënterende debatten houden en conclusies aannemen over de toekomstige strategie voor de eengemaakte markt en het industrie­beleid. Voorts zal de Raad conclusies aannemen over het concurrentie­vermogen van de toeristische sector in de EU. Op 28 mei zal de Raad een oriënterend debat houden en conclusies aannemen over het ruimte­vaart­beleid, en (in het openbaar) de impact van onderzoek en innovatie op het concurrentie­vermogen van de EU bespreken. In de marge van de Raad zal de Ruimteraad (EU + Europees Ruimteagentschap) zijn negende zitting houden.

Informeel diner van de staatshoofden en regeringsleiders, 28 mei 2019

De staatshoofden en regeringsleiders zullen de resultaten van de verkiezingen voor het Europees Parlement bespreken en de benoemings­procedure voor de hoofden van de EU-instellingen opstarten.