President Jean-Claude Juncker participates in the Euro Summit., Brussel - EU monitor

EU monitor
Zondag 29 maart 2020
kalender

President Jean-Claude Juncker participates in the Euro Summit., Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 21 juni 2019
plaats Brussel, België
aanwezigen J.C. (Jean-Claude) Juncker i e.a.
organisatie Eurotop i

Verdieping van Europa's economische en monetaire unie

Voornaamste agendapunten

Op vrijdag, na afloop van de Europese Raad, zullen de leiders van de EU-27 bijeenkomen voor een Eurotop in uitgebreide samenstelling. De staatshoofden en regeringsleiders zullen naar verwachting spreken over de verdieping van de economische en monetaire unie (EMU), en met name over:

  • de structuur, uitvoerings­bepalingen en tijdlijn van een begrotings­instrument voor convergentie en concurrentie­vermogen voor de eurozone
  • de wijziging van het verdrag tot instelling van het Europees stabiliteitsmechanisme
  • de vorderingen met het versterken van de bankenunie.

Vergadering Eurogroep van juni 2019

Op basis van het mandaat dat de EU‑leiders tijdens de vorige Eurotop gaven, sprak de Eurogroep in inclusieve samenstelling verder over het verdiepen van de economische en monetaire unie (EMU), ter voorbereiding van de Eurotop van juni.

De ministers bereikten een akkoord over de nadere kenmerken van het begrotings­instrument voor concurrentie­vermogen en convergentie.

De Eurogroep bereikte ook globale overeenstemming over de herziening van de tekst van het ESM-verdrag om uitvoering te geven aan het tijdens de Eurotop van december 2018 bereikte politieke akkoord. Dat akkoord gaat over kwesties als het gemeenschappelijke achtervangmechanisme voor de afwikkeling van banken en de preventieve instrumenten. Het betreft ook institutionele aspecten en de samenwerking tussen het ESM en de Europese Commissie zowel in het kader van programma's als erbuiten.

Vorige Eurotop in december 2018

Tijdens de vorige Eurotop in december 2018 keurden de EU-leiders een verklaring goed waarin steun wordt uitgesproken voor alle onderdelen van een door de Eurogroep opgesteld verslag, waaronder:

  • de nadere uitwerking van de hervorming van het ESM
  • de voorwaarden voor het gemeenschappelijk achtervangmechanisme voor het GAF
  • volgende stappen inzake de bankenunie

De leiders gaven de Eurogroep vervolgens een mandaat om voort te werken aan een begrotings­instrument voor convergentie en concurrentie­vermogen in de eurozone, in de context van het meerjarig financieel kader.


1.

Eurotop

De Eurotop bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de landen die de Euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd i en de voorzitter van de Europese Commissie i. Zij komen minimaal twee keer per jaar bijeen en stellen de strategische richtsnoeren vast voor het economisch beleid, voor een beter concurrentievermogen en voor meer convergentie (naar elkaar toe groeien) in de eurozone.

Het is een informeel orgaan en geen formatie i van de Raad. De term 'eurotop' wordt overigens ook wel gebruikt voor de Europese Raad i: het overleg van alle staatshoofden en regeringsleiders van de hele Europese Unie, maar dat heeft meer deelnemers.

2.

Meer over...