RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Landbouw en Visserij), Brussel - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Landbouw en Visserij), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 november 2019
plaats Brussel, België
organisatie Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE) i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 14 november 2019 (OR. en)

13920/19 OJ CONS 61

AGRI 535 PECHE 502

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Landbouw en Visserij)

Europagebouw, Brussel

18 november 2019 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Niet-wetgeving 13930/19
  • b) 
   Wetgeving (Openbare beraadslaging overeenkomstig 13931/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese

   Unie)

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 3. 
  GLB-hervormingspakket post-2020 14051/19
  • a) 
   Verordening strategische plannen GLB b) Verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het GLB c) Verordening gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor landbouwproducten Gedachtewisseling over milieu- en klimaatgerelateerde aspecten
 • 4. 
  Verordeningen over overgangsbepalingen GLB 13644/19 + ADD1 Presentatie door de Commissie 13643/19 + ADD1 Gedachtewisseling

Diversen

 • 5. 
  a) Steeds meer moeilijkheden in de bijenteeltsector 14036/19 Informatie van de Hongaarse delegatie
  • b) 
   Verdere toename van de invoer van Japonicarijst in de EU 14034/19 Informatie van de Italiaanse delegatie
  • c) 
   Overmatige invoer van mais uit Oekraïne 14081/19 Informatie van de Poolse delegatie
  • d) 
   EU-China - overeenkomst geografische aanduidingen 14033/19 Informatie van de Commissie

  Eerste lezing

  Op basis van een Commissievoorstel

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie i Landbouw bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Landbouw vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...