Sustainability Reporting Forum: Trust, Transparency and the Role of Auditors, Brussel - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 11 juli 2020
kalender

Sustainability Reporting Forum: Trust, Transparency and the Role of Auditors, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 17 juni 2019
plaats Brussel, België
locatie Brussels, Belgium Toon locatie
aanwezigen J.T. (Jyrki) Katainen i e.a.
organisatie Europese Rekenkamer i

Start date : 17/06/2019

End date : 17/06/2019

Where:

Brussels, Belgium

European Court of Auditors,

Business, taxation and competition, Economy and the euro,

  • Events/Conf/Fairs

How institutions and companies are acting and reporting on these actions plays an important part to achieve sustainability. That is why we are organising the first ECA Sustainability Reporting Forum to review reporting and how the auditor can support transparency and trust in the information provided. Eva Lindström will set the scene and draw observations on the new ECA review.

The publication of the audited financial statements remains the main source of assurance on the organisation's long-term sustainability. But, how do organisations demonstrate sustainability reporting in the financial statements? We will look at the current state of sustainability reporting in the private and public sectors respectively and will use the first session to discuss what lessons can be learned.

We will continue with the question: What sustainability information do stakeholders need?

Programme

More information on the event


1.

Europese Rekenkamer

Dit orgaan controleert de wettigheid en regelmatigheid van alle inkomsten en uitgaven van de Europese Unie i. In bredere zin moet zij de financiële belangen van de burger behartigen. De Europese Rekenkamer gaat na of de Europese middelen zo effectief, efficiënt en spaarzaam mogelijk worden ingezet. In die zin is deze instelling het financiële geweten van Europa dat erop toeziet dat de burgers 'waar voor hun geld krijgen'.

De Europese Rekenkamer, die volstrekt onafhankelijk is, controleert elk jaar in hoeverre de rekeningen van de Europese instellingen, organen en agentschappen betrouwbaar zijn, en toetst de financiële verrichtingen aan geldende wet- en regelgeving.

2.

Meer over...