RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart)), Brussel - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 15 augustus 2020
kalender

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart)), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 28 november 2019 - 29 november 2019
plaats Brussel, België
organisatie Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET) i

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 november 2019 (OR. en) 14323/19 OJ CONS 66 COMPET 755 IND 288 MI 800 RECH 501 ESPACE 94

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart))

Europagebouw, Brussel 28 en 29 november 2019 (9.30, 9.30)

ZITTING OP DONDERDAG 28 NOVEMBER 2019 (9.30 uur)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Niet-wetgeving 14337/19

INTERNE MARKT EN INDUSTRIE

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 3. 
  Richtlijn representatieve vorderingen
 • 4. 
  Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft 14038/19 + COR 1

  de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting 7949/16

  (1)

  Algemene oriëntatie Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 5. 
  Externe dimensie van het Europese concurrentievermogen 14055/1/19 REV 1

  Oriënterend debat

Diversen

 • 6. 
  a) Uitvoering van de nieuwe verordening betreffende 14141/19

  samenwerking inzake consumentenbescherming Informatie van de Commissie

  • b) 
   Betere regelgeving ter ondersteuning van duurzame groei: 13924/19

   werkzaamheden onder het Finse voorzitterschap Informatie van het voorzitterschap

  • c) 
   Bevordering van de digitalisering van de toeristische 14243/19

   sector in de EU: werkzaamheden onder het Finse voorzitterschap Informatie van het voorzitterschap

  • d) 
   Resultaat van de ministeriële vergadering voor 2019 van 14246/19

   de "Vrienden van de Industrie" (Wenen, 4 oktober 2019) Informatie van de Oostenrijkse delegatie

  • e) 
   Mededinging in het Europees Defensiefonds 14418/19

   Informatie van de Deense delegatie

  • f) 
   Verslag van het netwerk van mkb-gezanten 14460/19

   Presentatie door de Commissie

  • g) 
   Strategische waardeketens: verslag van het Strategisch 14461/19

   forum over belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang Informatie van de Commissie

  • h) 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Kroatische delegatie

ZITTING OP VRIJDAG 29 NOVEMBER 2019 (9.30 uur)

RUIMTEVAART

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 7. 
  Conclusies over ruimtevaartoplossingen voor een duurzaam 13996/19

  noordpoolgebied Aanneming

 • 8. 
  Bevordering van een duurzame ruimtevaarteconomie 14208/19

  Oriënterend debat

ONDERZOEK

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 9. 
  Euratomprogramma ter aanvulling van Horizon Europa 14301/19

  Partiële algemene oriëntatie 9871/18 + ADD 1

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 10. 
  Pakket Horizon Europa: verordening over het kaderprogramma 14298/1/19 REV 1

  voor onderzoek en innovatie 2021-2027 9865/18 + ADD 1 a) Overwegingen b) Bijlage IV (synergieën)

  Partiële algemene oriëntatie (1)

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 11. 
  Conclusies over de geactualiseerde EU-strategie voor de bio 14187/19

  economie Aanneming

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 12. 
  Verordening betreffende het Europees Instituut voor innovatie 14325/19 + ADD 1

  en technologie (EIT) + COR 1 Partiële algemene oriëntatie 11228/19 + ADD 1

 • 13. 
  Besluit betreffende de strategische innovatieagenda van het 14326/19

  Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 11227/19 + ADD 1

  Voortgangsverslag

Diversen

Ruimtevaart en onderzoek

 • 14. 
  Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap

  Informatie van de Kroatische delegatie

  Eerste lezing Op basis van een Commissievoorstel Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad)

 • (1) 
  Indien de Raad een algemene oriëntatie of een partiële algemene oriëntatie vaststelt nadat het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing heeft vastgesteld, handelt de Raad niet in de zin van artikel 294, leden 4 en 5, VWEU.

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

De raadsformatie Concurrentievermogen bestaat over het algemeen uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Concurrentievermogen vergadert ten minste 4 maal per jaar, afhankelijk van de urgentie van de te behandelen onderwerpen (interne markt, toerisme, industrie, onderzoek en ruimtevaart). Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...