Bescherming mensenrechten is belangrijkste EU-waarde volgens Europeanen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op dinsdag 10 december 2019.

De Eurobarometer-enquête die dinsdag wordt gepubliceerd vraagt Europeanen welke politieke topprioriteiten het Europees Parlement i moet aanpakken.

In de Eurobarometer wordt traditioneel gevraagd naar de politieke kwesties die het Europees Parlement volgens de respondenten met voorrang zou moeten aanpakken. Wat betreft Europese waarden ziet een duidelijke meerderheid van de Europeanen het wereldwijd beschermen van mensenrechten (48 %), vrijheid van meningsuiting (38 %), gendergelijkheid (38 %) en solidariteit tussen de EU-lidstaten (33%) als de voornaamste fundamentele waarden die door de EU beschermd moeten worden. In Nederland staat de vrijheid van meningsuiting bovenaan de lijst met 57%. In België worden vrijheid van meningsuiting en gendergelijkheid beiden even belangrijk gevonden (47 %).

Zorgen over klimaatverandering

Hoewel de verschillen tussen de lidstaten groot zijn, staat klimaat voor de eerste keer bovenaan de lijst. Bijna een op de drie ondervraagden (32%) wil dat het EP de strijd tegen klimaatverandering als topprioriteit oppakt. De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting (31%), terrorismebestrijding en de strijd tegen werkloosheid (beide 24 %) zijn de volgende in het rijtje van de gemiddelde Europeaan. In Nederland wordt de strijd tegen klimaatverandering (45%) gevolgd door de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting (29%), terrorismebestrijding (28%) en migratie (27%). In België staan de strijd tegen klimaatverandering en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting samen bovenaan (38%), op een gedeelde tweede plaats staan de aanpak van jeugdwerkloosheid en terrorismebestrijding (beiden 25%), gevolgd door investeringen in het onderwijs (18 %).

Milieukwesties aanpakken

Het afgelopen jaar zijn miljoenen mensen in de EU en wereldwijd de straat opgegaan om hun steun uit te spreken voor de strijd tegen klimaatverandering. Jongeren namen het voortouw bij veel van deze demonstraties. De gegevens uit de Parlemeter 2019 bevestigen dit gevoel van een klimaatnoodtoestand: een absolute meerderheid van de ondervraagden (52 %) ziet klimaatverandering momenteel als de meest belangrijke milieukwestie, gevolgd door luchtvervuiling (35%), vervuiling van de zee (31%), ontbossing en de groeiende afvalberg (beide 28 %). Onder Nederlanders volgt na klimaatverandering (60%), de vervuiling van de zee (38%) en dan achtereenvolgens luchtvervuiling (35%), de groeiende afvalberg (34%) en ontbossing (33%). Voor de Belgische respondenten liggen de percentages als volgt: klimaatverandering 52 %, luchtvervuiling 42 %, ontbossing 35%, de vervuiling van de zee 33 % en de groeiende afvalberg 27 %.

Zes op de tien Europeanen (59%) steunt EU-lidmaatschap

Bijna zes op de tien Europeanen (59%) steunt het EU-lidmaatschap van hun land. In België ligt het percentage met 67 % hoger dan het EU gemiddelde, in Nederland steunen bijna acht op de tien inwoners het EU-lidmaatschap (79%). Daarmee is de steun van burgers voor de Europese Unie voor het derde jaar achtereenvolgende jaar hoog, aldus de najaarseditie van de Eurobarometer van het Europees Parlement. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in oktober 2019, laat ook zien dat meer mensen tevreden zijn met het functioneren van de democratie in de Europese Unie: 52 % van de Europeanen deelt dit gevoel, een stijging van 3 percentpunt. In Nederland ligt dit percentage op 56%, in België op 62 %.

De recente Europese verkiezingen en de hogere opkomst hebben hier mogelijk positief aan bijgedragen.

Europees Parlement moet meer invloed krijgen

Europese burgers willen graag dat het Europees Parlement een belangrijkere rol krijgt. Van de EU-respondenten wil 58 % (België: 73 %, Nederland: 57 %) meer invloed voor het Europees Parlement in de toekomst. Dit is een stijging van 7 percentpunt sinds het voorjaar van 2019 en het hoogste resultaat voor deze indicator sinds 2007.