Deze week: Europese grens- en kustwacht, reisdocumenten, minderheden

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op maandag 30 mei 2016, 13:46.

Deze week stemt de commissie Burgerlijke vrijheden over de oprichting van een Europese grens- en kustwacht. Er wordt ook gestemd over reisdocumenten voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen en de uitbreiding van de uitwisseling van informatie uit het strafregister tussen de lidstaten. Vertegenwoordigers van minderheden in Irak en Syrië vertellen in een hoorzitting over hun positie in het spanningsveld tussen de Syrische burgeroorlog en IS.

Op maandag debatteren de leden van de commissie Burgerlijke vrijheden over een voorstel van de Europese Commissie i voor het creëren van een Europese grens- en de kustwacht. Dit zou een sterk en gemeenschappelijk beheer van de buitengrenzen van de EU i moeten waarborgen. Dit agentaschap moet voortkomen uit het EU-grens agentschap Frontex en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. Het Europees Agentschap moet ook de Europese grenswachten en kustwachtteams kunnen gebruiken.

Op dinsdag geeft de rapporteur,  Artis Pabriks i (EVP, LV) vanaf 09:00 een persconferentie.

De commissie Burgerlijke vrijheden debatteert op maandag voor de eerste keer het creëren van een gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van herkomst, waar mogelijk Turkije in zou kunnen worden opgenomen.

Ook op maandag coördineert de Commissie Burgerlijke vrijheden over een voorstel om de repatriëring van onderdanen van derde landen die illegaal in de EU verblijven, te vergemakkelijken, door de uitgifte van een Europees reisdocument.

Verder wordt er gestemd over de uitbreiding van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) om informatie uit te wisselen over onderdanen uit derde landen. Momenteel wordt het strafblad van niet-EU-burgers nog niet centraal geregistreerd.

De subcommissie Mensenrechten organiseert op maandag een openbare hoorzitting over de situatie van minderheden in het spanningsveld tussen de burgeroorlog in Syrië en IS in Irak en Syrië. Vertegenwoordigers van christelijke, Turkmeense en Yezidi-minderheden zullen hierbij aanwezig zijn.

De directeur van het Bureau voor de grondrechten, Michael O'Flaherty, presenteert op maandag in de commissie Burgerlijke vrijheden het jaarverslag van het Agentschap voor 2015. Een van de belangrijkste onderwerpen van het verslag is de migratie- en vluchtelingencrisis. Het verslag wijst op ernstige vormen van uitbuiting en de gezondheidssituatie van migranten. Het verslag gaat ook in op xenofobie en racisme in de EU en benadrukt dat er steeds meer gevallen van haatmisdaad worden geregistreerd. Het moeilijke evenwicht tussen veiligheid en bescherming van de grondrechten, is de derde belangrijkste focus van het verslag.

Volg @Europarl_NL op Twitter voor het laatste nieuws van het Europees Parlement i

REF. : 20160527STO29526

Bijgewerkt op: ( 30-05-2016 - 13:48)