Europese Commissie vernieuwt portaal “Uw mening telt!”

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op vrijdag 3 juli 2020, 12:00.

Vandaag heeft de Europese Commissie i het vernieuwde portaal “Uw mening telt!” gepresenteerd. Op dit onlineplatform worden alle burgers (en ook bedrijven en niet-gouvernementele organisaties) uitgenodigd om in belangrijke fasen van het wetgevingsproces hun mening te geven over initiatieven van de Commissie. Het vernieuwde platform moet de raadpleging van en de communicatie met het publiek verder helpen verbeteren en bijdragen tot meer transparantie. De bedoeling is de kwaliteit van de beleidsvorming van de EU te verbeteren door alle belanghebbenden de kans te bieden om via het portaal hun mening te geven.

Dankzij de verbeterde zoekfuncties kunnen burgers gemakkelijker de Commissie-initiatieven vinden die hen het meest interesseren. De site is nu gebruikersvriendelijker en de homepage biedt rechtstreeks toegang tot de meest recente raadplegingen waarvoor veel belangstelling is, zoals die over de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit.

Maroš Šefčovič i, vicevoorzitter voor Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses: “Door de site “Uw mening telt!” te verbeteren en intuïtiever te maken zoeken we meer toenadering tot de burger. Ik moedig belanghebbenden en burgers aan om onze initiatieven mede vorm te geven, hetzij voor hetzij na goedkeuring door de Commissie, ook als zij geen grondige kennis van de EU-beleidsvorming hebben. Dit is cruciaal om ervoor te zorgen dat onze wetgeving aan de strengste kwaliteitsnormen voldoet.”

In het kader van haar agenda voor betere regelgeving raadpleegt de Commissie een breed scala van organisaties en het brede publiek, onder meer via “Uw mening telt!”. Door actief online feedback te verzamelen en te analyseren zorgt de Commissie ervoor dat de initiatieven van de EU aansluiten bij en in verhouding staan tot de huidige uitdagingen, zoals de groene en de digitale transitie.

De volgende drie openbare raadplegingen op het vernieuwde portaal illustreren dit: de raadpleging over de wet op de digitale diensten: verdieping van de interne markt en verduidelijking van de verantwoordelijkheden voor digitale diensten; de raadpleging over duurzame en slimme mobiliteit en de raadpleging over de nieuwe consumentenagenda.

Achtergrondinformatie

In 2015 lanceerde de Commissie de agenda voor betere regelgeving om de beleidsvorming te verbeteren en de wetgeving te vereenvoudigen. Raadpleging van het publiek maakt deel uit van de bredere agenda om de transparantie en verantwoordingsplicht met betrekking tot de activiteiten van de EU te vergroten. Een belangrijke doelstelling van de Commissie is de deelname van alle Europese burgers en van het maatschappelijk middenveld aan de beleidsvorming te bevorderen.

Via “Uw mening telt!” kunnen burgers en organisaties feedback geven over routekaarten of effectbeoordelingen van toekomstige wetgeving. Zij kunnen ook deelnemen aan openbare raadplegingen, die twaalf weken open staan, over initiatieven die in voorbereiding zijn of over prestatiebeoordelingen van bestaande EU-maatregelen. Daarnaast kan iedereen opmerkingen maken over ontwerpen van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen.

Soms worden dergelijke vormen van participatie nog aangevuld met gerichte raadplegingen onder specifieke belanghebbenden. Per geval wordt bepaald wat het meest geschikte raadplegingsinstrument is; dit hangt altijd af van de doelstellingen van de raadpleging, de doelgroepen en de beschikbare tijd en middelen. Via de website “Verminder de regeldruk!” kunnen burgers en belanghebbenden echter altijd suggesties doen over hoe de regeldruk kan worden verminderd en hoe bestaande wetgeving beter en doeltreffender kan worden gemaakt.

Tussen 2015 en 2018 heeft de Commissie 454 openbare raadplegingen gehouden. Het gemiddelde aantal bijdragen steeg van 461 in 2015 tot 2 091 in 2018. In deze cijfers is geen rekening gehouden met positieve uitschieters, zoals de raadpleging over de zomertijd, waaraan ongeveer 4,6 miljoen mensen deelnamen.

Het aantal deelnemers varieert naargelang van de aard van het onderwerp. Sinds april 2017 zorgt de Commissie ervoor dat de vragenlijsten voor de belangrijkste initiatieven in alle officiële EU-talen beschikbaar zijn. In 2018 waren alle openbare raadplegingen in ten minste twee talen beschikbaar. 71 % werd vertaald in alle officiële talen (behalve Iers). De vragen mogen in elke officiële EU-taal worden beantwoord.

Sinds 2017 zijn 86 aanvangseffectbeoordelingen, 128 routekaarten en 96 evaluatietrajecten voor feedback gepubliceerd, wat 4 249 reacties opleverde. Tussen juli 2016 en december 2018 publiceerde de Commissie 151 ontwerpen van gedelegeerde handelingen en 191 ontwerpen van uitvoeringshandelingen, die respectievelijk 1 576 en 1 770 reacties opleverden.

Meer informatie

Betere regelgeving - waarom en hoe?

Portaal Uw mening telt!

Werkprogramma van de Commissie voor 2020

Blog op Medium