Samen zorgen voor betere, toekomstbestendige EU-regelgeving

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 29 april 2021.

De Commissie heeft vandaag in een mededeling over betere regelgeving verschillende voorstellen gedaan om het wetgevingsproces van de EU te verbeteren. Ter bevordering van Europa's herstel komt het er nu meer dan ooit op aan het wetgevingsproces zo doeltreffend mogelijk te laten verlopen en de wetten van de EU af te stemmen op de behoeften van morgen.

Maroš Šefčovič i, vicevoorzitter voor Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses: “De Commissie kan al bogen op een van de beste systemen voor betere regelgeving ter wereld. Maar we zijn er nog niet. We gaan onze inspanningen om de EU-wetgeving te vereenvoudigen en de wetgevingsdruk te verlichten dan ook opvoeren. Daarbij zullen we beter gebruik maken van strategische prognoses en duurzaamheid en digitalisering bevorderen. Wil deze opzet slagen, dan moeten alle belanghebbenden samen aan een gedegen EU-beleid werken - beleid dat Europa sterker en veerkrachtiger maakt.

Samenwerking tussen de EU-instellingen, met de lidstaten en belanghebbenden, waaronder de sociale partners, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld is daarbij van wezenlijk belang. Om het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige uitdagingen, heeft de Commissie de volgende maatregelen voorgesteld:

  • samen met de lidstaten, regio's en belanghebbenden een einde maken aan de obstakels en administratieve rompslomp die investeringen en de aanleg van 21e-eeuwse infrastructuur vertragen;
  • openbare raadplegingen vereenvoudigen door voortaan nog maar één oproep tot het indienen van feitelijke gegevens te doen via de verbeterde portaalsite “Uw mening telt!”;
  • een “one in, one out”-aanpak invoeren om de last voor burgers en bedrijven te minimaliseren. We moeten goed in het oog houden welke consequenties en kosten de toepassing van wetgeving heeft, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen. Deze aanpak waarborgt dat nieuwe lasten worden gecompenseerd doordat op hetzelfde beleidsterrein vergelijkbare lasten worden weggenomen;
  • de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties mainstreamen, zodat alle wetgevingsvoorstellen bijdragen tot de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling;
  • ervoor zorgen dat betere regelgeving duurzaamheid en de digitale transformatie bevordert en ondersteunt;
  • strategische prognoses integreren in de beleidsvorming om de wetgeving toekomstbestendig te maken, bv. door rekening te houden met nieuwe megatrends op groen, digitaal, geopolitiek en sociaal-economisch gebied.

Volgende stappen

Betere regelgeving is een gedeelde doelstelling en verantwoordelijkheid voor alle EU-instellingen. We zullen overleggen met het Europees Parlement en de Raad over het werk dat zij doen om de impact van de EU-wetgeving en de EU-uitgavenprogramma's te beoordelen en te monitoren. Bovendien zullen we de lokale, regionale en nationale autoriteiten en de sociale partners nauwer bij de EU-beleidsvorming betrekken.

Een aantal van de nieuwe elementen van deze mededeling wordt al in de praktijk gebracht. Zo verleent het Fit for Future-platform adviezen over het opstellen van doeltreffende en toekomstbestendige EU-wetgeving die ook nog eens gemakkelijker kan worden nageleefd. Andere elementen worden in de komende maanden uitgevoerd. Dit jaar gaat het onder andere om:

  • het jaarlijkse lastenoverzicht 2020 met de resultaten van de maatregelen die de Commissie heeft genomen om de lasten te verlichten; en
  • de herziene richtsnoeren en toolbox voor betere regelgeving, om rekening te houden met de nieuwe elementen van de mededeling en concrete aanwijzingen te geven aan de diensten van de Europese Commissie, zowel voor het uitwerken van nieuwe initiatieven en voorstellen als voor het beheren en evalueren van bestaande wetgeving.

Chronologisch overzicht

De Commissie heeft in 2019 een inventarisatie gemaakt van haar agenda voor betere regelgeving. Hieruit bleek dat het systeem over het algemeen goed werkt, maar in het licht van de opgedane ervaring op enkele punten voor verbetering vatbaar is.

De EU zorgt al sinds 2002 voor empirische onderbouwing van haar beleid, ook waar het gaat om het verlichten van de regeldruk. Daartoe maakt zij onder meer gebruik van regelmatige evaluatie van de bestaande wetgeving, een zeer geavanceerd systeem van effectbeoordeling, een uitstekende methode voor raadpleging van belanghebbenden en een breed programma voor vermindering van de regeldruk (Refit).

Nadere informatie

De mededeling over betere regelgeving 2021

Veelgestelde vragen over de mededeling over betere regelgeving 2021

De inventarisatie van 2019

De agenda voor betere regelgeving

Het wetgevingsproces in de EU

Portaalsite Uw mening telt!

Het Fit for Future-platform

REFIT: EU-wetgeving eenvoudiger en goedkoper